Gå til indhold

FAPS-Nyt 2/2022 Udlægningsaftalen - suspension af 1 månedsfristen i januar

Nyhed Faps-Nyt

Regionerne har fået mulighed for at suspendere patienternes ret til behandling inden for 1 måned, hvilket alle regioner nu har valgt at gøre frem til 30. januar 2022.

Kære praktiserende speciallæger

Som I har læst i dagspressen har regionerne fået mulighed for at suspendere patienternes ret til behandling inden for 1 måned, hvilket alle regioner nu har valgt at gøre frem til 30. januar 2022.

Vi har været i dialog med Danske Regioner, og vi er enige om, at det også gælder for de opgaver, der udlægges fra sygehuse til speciallægepraksis i medfør af udlægningsaftalen.
Regionerne, bortset fra Region Nordjylland, har også suspenderet den rettighed, at patienten skal modtage information om en tid indenfor 8 hverdage fra de er henvist til sygehuset.

Fra 31. januar gælder den permanente udlægningsaftale igen i sin helhed, herunder fristerne på henholdsvis 1 måned og 8 dage, som vi beskrev i FAPS-Nyt 76/2021.

Det kan tilføjes, at vi helt fra aftalens start i 2020 har fået rigtig positive tilbagemeldinger fra regionerne, som har været glade for, at I har behandlet de udlagte patienter hurtigt og kompetent. I øjeblikket har regionerne særligt stort behov for jeres hjælp,så vi håber, at I fortsat vil prioritere hurtig behandling af de udlagte patienter.


Venlig hilsen
Sekretariatet

Landsdækkende