Gå til indhold

FAPS-Nyt 54/2021 Positivt udspil fra Venstre om bedre lægedækning

Nyhed Faps-Nyt

Kære kolleger

Som I måske har læst i pressen, er Venstre netop kommet med et sundhedsudspil, som primært handler om at styrke almen praksis, men som også indeholder et helt afsnit om styrkelse af speciallægepraksis. Forslaget ligger fuldstændig i tråd med den fælles vision om speciallægepraksis, som FAPS og Danske Regioner offentliggjorde i foråret.

Venstre har 4 helt konkrete forslag:

  • Der afsættes en pulje på 25 mio. kr. stigende til 100 mio. kr. årligt til at etablere speciallægepraksis i de dele af landet, hvor de ikke er til stede i dag, og hvor der er langt til sygehuset.
  • Der sættes fokus på mulighederne for, at de nuværende praktiserende speciallæger kan være tilgængelige i en mere spredt geografi, f.eks. gennem etablering af satellitpraksis.
  • En del af de midler, som i de kommende år afsættes til sundhedshuse, bruges til at understøtte udbredelsen af speciallægepraksis i alle egne, f.eks. til lokaler og udstyr til satellitpraksis.
  • Der nedsættes en ekspertgruppe, som skal se på de videre perspektiver i en styrkelse af speciallægepraksis, både i forhold til geografisk dækning og opgaveløsning.

Det er bestyrelsens håb, at både regeringen, regionerne og kommunerne vil inddrage forslagene fra Venstres udspil, når der snart skal indgås en aftale om en sundhedsreform.

Læs mere i dette link til FAPS pressemeddelelse, der er sendt ud 16. august

Læs hele Venstres udspil på dette link – afsnittet om speciallægepraksis findes på s. 6.

Venlig hilsen

Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner
Formandskab for FAPS

Landsdækkende