Gå til indhold

FAPS-Nyt 75/2020 Opfordring fra FAPS’ bestyrelse – få styr på IT-sikkerheden i din praksis!

Nyhed Faps-Nyt

En rapport om IT-sikkerhed i speciallægepraksis viser, at IT-sikkerhed ofte først bliver prioriteret efter ulykken er sket, fx var den eneste klinik, der havde en beredskabsplan for systemnedbrud, en klinik, som tidligere havde opdaget et hackerangreb.

Det er afgørende både for vores patienters data og for vores egen klinikdrift, at der er en høj grad af IT-sikkerhed (cybersikkerhed) i speciallægepraksis.
Der er fokus på cybersikkerhed i hele sundhedsvæsenet, og under Corona-krisen er risikoen for cyberkriminalitet øget i hele samfundet.

FAPS har været så heldige, at Sundhedsministeriet har bekostet en analyse af cybersikkerhed i speciallægepraksis via konsulentfirmaet Deloitte. Konsulentfirmaet aflagde besøg i klinikkerne hos et udpluk af praktiserende speciallæger, og resultatet har været en veritabel øjenåbner for bestyrelsen.

Det står klart, at det er et område, som fremover vil kræve langt større opmærksomhed fra alle speciallægepraksis, end vi har været vant til. Mange af os har en forventning om, at cybersikkerhed er noget, som vores IT-udbyder tager sig af – men det fremgår tydeligt af den udarbejdede rapport, at det ikke er noget, vi kan tage for givet.

Til Deloittes rapport knytter sig en plakat med et antal helt konkrete råd, som vi alle sammen er nødt til at forholde os til. Plakaten indeholder bl.a. anbefalinger om, hvad du skal sikre i forhold til IT-udstyr i klinikken, hvordan du sikrer at dit personale er opdateret på IT-sikkerhed, og hvordan du taler IT-sikkerhed med din systemleverandør, så du ved, at du har et opdateret og sikkert system.
Har du brug for hjælp til, hvad du kan gøre for at øge IT-sikkerheden i din praksis, anbefaler vi, at du i første omgang kontakter din systemleverandør.

Det er Sundhedsministeriet og Deloitte, der står som afsendere af plakaten. Den er udarbejdet i samråd med Danske Regioner og FAPS.

Print plakaten her og tag den jævnligt frem på personalemøder i din klinik. Print den helst på A3-papir og sæt den op et sted, hvor den er synlig for dig og dit personale.

Som bestyrelse anbefaler vi også, at du læser selve rapporten, som findes under dette link.

Rapporten indledes således:
”Fra speciallægen åbner sin klinik om morgenen til klinikken aflåses og lukkes om aftenen er der i alle sekvenser identificeret potentielt sårbare situationer.”

Det er derfor en samlet bestyrelse, der står bag denne opfordring - få styr på IT-sikkerheden i din praksis!

Venlig hilsen
FAPS’ bestyrelse

Landsdækkende