Gå til indhold

FAPS-Nyt FAS' Fond Sygefonden Udbetalingsbestemmelser 2024

Nyhed Faps-Nyt

Kære medlemmer

Der er ændringer til Sygefondens udbetalingsbestemmelser gældende pr. 1. januar 2024. 

Refusionssatsen for perioden fra 121. til 240. fraværsdag hæves fra 75% til 85%.
Dvs. at der fra 2024 udbetales med en refusionssats på 90% de første 10 hverdage efter karensperioden, og derefter på 85% op til det maksimale antal udbetalingsdage på 240 hverdage.
Der skal fortsat ansøges om dispensation, hvis sygehjælpsrefusion skal forlænges efter de første 120 udbetalte fraværsdage.

Muligheden for refusion ifm. kontroldage bortfalder
For de speciallæger, der allerede er i kontrolforløb, vil muligheden for refusion dog først bortfalde pr. 1. januar 2025.

Regulering af beløb
Sidste ændring er den sædvanlige regulering af beløb for omsætningsloft (punkt 11.1) og børneydelse (punkt 2.4.2), 

Husk at overholde deadline for ansøgning om sygehjælp, samt altid at sende omsætningsdokumentation fra dit lægesystem sammen med ansøgningen.

Husk også at registrere i FAPS Fri Ferie, hvis praksis lukkes pga. sygdom. Det kan være en god idé også at instruere personale/pårørende i FriFerie systemet, så der altid er nogen, der ved, hvordan man gør i tilfælde af, at du ikke selv har mulighed for det.

På Sygefondens vegne

Svend Erik Tind
Formand