Gå til indhold

FAS Fond HUSK at orientere speciallægevisitator ifm. fravær i praksis

Nyhed Faps-Nyt

Aftalen om opgaveudlægning af sygehusbehandling er nu en permanent ordning for alle praksisspecialer undtagen psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri

Aftalen om opgaveudlægning af sygehusbehandling er nu en permanent ordning for alle praksisspecialer undtagen psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. Læs mere i  FAPS-Nyt 76/2021.

Hvis du bliver syg, er det derfor vigtigt, at orientere speciallægevisitator for dit speciale så hurtigt som muligt, så behandlingsgarantien på 30 dage kan overholdes.

Husk også at orientere speciallægevisitator, når arbejdet genoptages efter sygemelding.

Hvis der er vikar under sygemelding, og praksis dermed fortsætter nogenlunde uændret, er det ikke nødvendigt at kontakte speciallægevisitator.

Se listen over speciallægevisitatorer her (bag log-in). Listen opdateres ved ændringer.


På Sygefondens vegne

Peter Tingsgaard
Formand

Landsdækkende