Gå til indhold

Omsætningsloft

Omsætningsloftet for deltidspraksis reguleres ifølge overenskomsten én gang årligt. Omsætningsloftet for 2023 blev reguleret pr. 1. januar 2023.

Bemærk!

For speciallæger med deltidspraksis gælder, at hvis omsætningsloftet nås i november eller december måned, honoreres for de leverede ydelser (dog maksimalt 1/12 pr. måned svarende til 2/12 af det fastsatte omsætningsloft). Det fulde beløb for de overførte midler fratrækkes i omsætningsloftet for det kommende år uanset om der skulle være uforbrugte midler i forhold til det overførte beløb. 

Såfremt omsætningsloftet nås inden november måned, kan der ikke modregnes i næste års omsætningsloft - heller ikke for november og decembers omsætninger.

Omsætningslofter pr. 1. januar 2023

  Deltidspraksis 
Anæstesiologi 1.067.065 kr.
Psykiatri/børnepsykiatri 1.067.065 kr.
Reumatologi/Fysiurgi 1.067.065 kr.
Neurologi 1.067.065 kr.
Plastikkirurgi 1.067.065 kr.
Pædiatri 1.067.065 kr.
Dermato-venerologi 1.244.910 kr.
Gynækologi 1.244.910 kr.
Intern medicin 1.244.910 kr.
Kirurgi 1.244.910 kr.
Ortopædkirurgi 1.244.910 kr.
Ørelægehjælp 1.244.910 kr.
Øjenlægehjælp 1.244.910 kr.