Omsætningsloft

Omsætningsloftet for deltidspraksis reguleres ifølge overenskomsten én gang årligt. Omsætningsloftet for 2023 blev reguleret pr. 1. januar 2023.

Bemærk!

For speciallæger med deltidspraksis gælder, at hvis omsætningsloftet nås i november eller december måned, honoreres for de leverede ydelser (dog maksimalt 1/12 pr. måned svarende til 2/12 af det fastsatte omsætningsloft). Det fulde beløb for de overførte midler fratrækkes i omsætningsloftet for det kommende år uanset om der skulle være uforbrugte midler i forhold til det overførte beløb. 

Såfremt omsætningsloftet nås inden november måned, kan der ikke modregnes i næste års omsætningsloft - heller ikke for november og decembers omsætninger.

Omsætningslofter pr. 1. januar 2023

  Deltidspraksis 
Anæstesiologi 1.067.065 kr.
Psykiatri/børnepsykiatri 1.067.065 kr.
Reumatologi/Fysiurgi 1.067.065 kr.
Neurologi 1.067.065 kr.
Plastikkirurgi 1.067.065 kr.
Pædiatri 1.067.065 kr.
Dermato-venerologi 1.244.910 kr.
Gynækologi 1.244.910 kr.
Intern medicin 1.244.910 kr.
Kirurgi 1.244.910 kr.
Ortopædkirurgi 1.244.910 kr.
Ørelægehjælp 1.244.910 kr.
Øjenlægehjælp 1.244.910 kr.