Gå til indhold

Fokus på ledelse og organisation

Vilkårene for at drive almen praksis har ændret sig betydeligt over årene og ændrer sig fortsat. Betydningen af rollen som leder/administrator/organisator øges i takt med, at opgaverne er blevet flere – og mere komplekse.

Flere ældre og multisyge patienter, flere behandlingsmuligheder, flere samarbejdspartnere, tidligere udskrivelser fra sygehusene, mere personale med større behandlingsansvar, nye personalegrupper og større klinikker skaber nye vilkår for drift, samarbejde og faglighed i klinikkerne – og det kræver ledelse.

Hvordan sikres og bevares en høj faglighed hos alle i klinikken? Hvordan sikrer vi, at det er de rigtige patienter, der ses og ikke nødvendigvis dem, der er mest insisterende? Hvordan skaber og vedligeholder vi god trivsel hos personale og læger, så faglighed og arbejdsglæde bevares? Og hvordan skabes et samarbejde, der netop bidrager til alt det foregående?

PLO-E udbyder en række kurser, der har til hensigt at styrke din evne til at vurdere hvor og hvordan, der er brug for ledelse. Kurserne tilbyder en værktøjskasse med velafprøvede redskaber til at lede almen praksis mod høj faglighed, sikker og rentabel drift og trivsel for alle – også lægerne. Ledelse er aldrig målet i sig selv, men netop midlet til at finde og bevare fodfæste i det pres, som almen praksis er under.

Kurserne er emneopdelt i tre kategorier:

1. Lederskab; 2. Drift og organisering; 3. Arbejdsglæde og trivsel.

Mange af kurserne vil dog beskæftige sig med flere dimensioner i lederrollen og ledelsesopgaven og derfor berøre flere af kategorierne.

FYAM-kampagne

FYAM’s kampagne “Speciallæge i ledelse” har til formål at inspirere og motivere til supervision, åbenhed og målrettet læring omkring ledelse. Læs mere om kampagnen her