Gå til indhold

Hvornår er jeg berettiget til efteruddannelsesmidler fra Fonden for Almen Praksis?

Du kan altid se, hvor mange midler du har til rådighed ved at logge ind på din efteruddannelseskonto

Log på med dit private MitID og vælg rubrikken "Mine uddannelsesmidler".

 

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

Ansatte læger i regions- eller udbudsklinikker har samme vilkår som § 24 ansatte læger vedr. egne midler samt midler til personalet. Der kan gives en forholdsmæssig tildeling af midler alt efter, hvor meget lægen er til stede i klinikken. I de fleste tilfælde vil der blive givet fuld tildeling. Der indgår en afvejning i forhold til, om lægen har tid til at nå at anvende midlerne.

Med tildelingen af midler følger samtidig et krav om deltagelse i systematisk efteruddannelse.

En fuld årlig tildeling består af:

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr.
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage

For at modtage en tildeling fra Fonden for Almen Praksis, skal vi have tilsendt en ansættelseskontrakt til euf.plo@dadl.dk 

Når vi kommer til et nyt år, skal du enten sende din ansættelseskontrakt igen eller bekræfte at du fortsat er ansat. Du vil med andre ord ikke automatisk få en tildeling.

Læger i praksisamanuensisfase II*

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 2.000 kr., dækkende en 6 måneders praksisamanuensis-periode

*Bemærk at uddannelseslæger (amanuensisfase II og III) ikke kan søge om tilskud til:

 • Efteruddannelseshonorar (med undtagelse af PLO-E’s praksiskøbskurser)
 • Udarbejdelse af personlig læreplan (PLP)

Læger i praksisamanuensisfase III*

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 4.000 kr., dækkende en 12 måneders praksisamanuensis-periode.

*Bemærk at uddannelseslæger (amanuensisfase II og III) ikke kan søge om tilskud til:

 • Efteruddannelseshonorar (med undtagelse af PLO-E’s praksiskøbskurser)
 • Udarbejdelse af personlig læreplan (PLP)
 • Deltagelse i Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE)

 • Fuld refusion for kursusafgiften
 • Erstatningsbeløb udbetalt til tutorlægen for tabt arbejdsfortjeneste for uddannelseslægens deltagelse i godkendte kurser udbudt af PLO Efteruddannelse

 •         Læger ansat som vikarer
 •         Tjenestemands- og kommunalt ansatte læger eller lignende vilkår
 •         Læger med vagtydernummer
 •         Pensionerede læger (medmindre de er fastansat iht. §16, stk. 7 eller §20

Klinikker tildeles midler til brug for efteruddannelse af praksispersonale med sundhedsfaglig uddannelse og lægesekretærer, som er ansat minimum 18,5 timer ugentligt (ikke medicinstuderende, uddannelseslæger mv.)

Klinikkerne har fået tildelt 5.000 kr. pr. lægekapacitet til brug i andet halvår af 2023.

Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis har besluttet også at tildele kr. 5.000,- pr. lægekapacitet til personalets efteruddannelse for 2024.

Tildelingen kan kun benyttes til praksispersonale-aktiviteter, som er godkendt i Fonden for Almen Praksis. 

Ovenstående gælder også ansatte læger på regions- eller udbudsklinikker. 

Tildelingerne er personlige og kan ikke overdrages til andre, eksempelvis i forbindelse med ophør af praksis eller til praksispersonale, vikarer mv. Går en læge bort, tilfalder evt. ubrugte midler Fonden for Almen Praksis.

Tildelingerne sker fra og med den dato, hvor du overtager praksis eller ansættes i praksis.