Gå til indhold

DGE-ordningen

Har du spørgsmål til DGE-ordningen, anbefaler vi, at du kontakter din gruppeleder eller en efteruddannelsesvejleder i din region.

DGE-ordningen (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse) giver dig mulighed for at være del af en efteruddannelsesgruppe. Gruppen danner en god og tryg læringsramme, hvor der er mulighed for kollegial sparring og social netværksdannelse. 

Hør mere om DGE-grupper i en række videoer.

 

I hver region er der enten en DGE-hjemmeside og/eller yderligere information via sundhed.dk. 

Se liste over efteruddannelsesvejledere i regionerne (bag login)

 

Grupperne tildeles regionale midler til afholdelse af møder. Reglerne er forskellige i hver region, men er delvist fastsat i overenskomsten.

Du kan læse om dem på de respektive regioners DGE-hjemmesider eller kontakte en DGE-vejleder i regionen.

Du har desuden mulighed for at trække på din personlige efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis og få udbetalt efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i DGE-møder.

Én gang i slutningen af hvert år indsender regionerne lister til Fonden for Almen Praksis. Det er ud fra disse lister, at vi udbetaler efteruddannelseshonorar for DGE-møder.

 

 

Grupperne dannes lokalt og er autonome i forhold til valg af emner og aktiviteter for møderne. 

Grupperne kan være traditionelle efteruddannelsesgrupper, men kan også etableres som supervisionsgrupper, temagrupper eller med fokus på ledelses-supervision eller systematisk efteruddannelse. Grupperne blev tidligere af nogle kaldt for 12-mandsforeninger.

Når en gruppe skal etableres, tager den kontakt til en efteruddannelsesvejleder, der godkender gruppen. 

Efteruddannelsesgruppen skal overholde nedenstående retningslinjer

  • Gruppen skal have et passende antal medlemmer, typisk 6-12. Gruppestørrelsen tilpasses lokale forhold.
  • Gruppen skal have en gruppeleder.
  • Gruppen skal i fællesskab udarbejde en efteruddannelsesplan ud fra behov og ønsker med angivelse af emne/tema for hvert møde. Planlægningsmødet indgår som refusionsberettiget efteruddannelsesaktivitet.
  • Indholdet af uddannelsesplanen skal være planlagt af gruppen uden indflydelse fra medicinindustrien.
  • Det skal tilstræbes at mødes 3-4 gange pr. halvår, og gruppen skal selv indkalde til møderne.
  • Der skal tilstræbes evaluering af alle møder. Vejlederen vil være behjælpelig med udvikling af brugbare redskaber til evaluering i samarbejde med gruppelederne.
  • Man kan godt være medlem af flere efteruddannelsesgrupper samtidigt.
  • Grupperne må gerne dannes på tværs af regionerne.
  • Grupperne kan arrangere studieture, der oprettes og godkendes efter reglerne for kursusaktiviteter. 
  • Gruppemøderne må ikke være sponsorerede, dvs. firmaer eller lignende må ikke bidrage med økonomi til gruppen.

Til at støtte grupperne er der ansat en række efteruddannelsesvejledere fordelt i de enkelte regioner samt én på Færøerne. Efteruddannelsesvejlederne er behjælpelige med at tilbyde alle praktiserende læger i regionen at indgå i en decentral gruppe.

Når en gruppe skal etableres, tager den kontakt til en efteruddannelsesvejleder, der godkender gruppen. 

Læs nærmere herom på de enkelte regionernes DGE-hjemmesider.

Introduktion til DGE-ordningen

Se vores tre introduktionsvideoer herunder: