Gå til indhold

DGE-ordningen

DGE-ordningen (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse) giver dig mulighed for at være del af en  efteruddannelsesgruppe. Gruppen danner en god og tryg læringsramme, hvor der er god mulighed for kollegial sparring og social netværksdannelse. Grupperne dannes lokalt og er autonome i forhold til valg af emner og aktiviteter for møderne. 

Hør og se mere om DGE-grupper i en række videoer her.

Til at støtte grupperne er der ansat en række efteruddannelsesvejledere fordelt i de enkelte regioner samt én på Færøerne. Efteruddannelsesvejlederne er behjælpelige med at tilbyde alle praktiserende læger i regionen at indgå i en decentral gruppe. Når en gruppe etableres, tager den kontakt til en efteruddannelsesvejleder, der godkender gruppen. Læs nærmere herom på de enkelte regionernes DGE-hjemmesider.

Grupperne kan være traditionelle efteruddannelsesgrupper, men kan også etableres som supervisionsgrupper, temagrupper eller med fokus på ledelses-supervision eller systematisk efteruddannelse. Grupperne blev tidligere af nogle kaldt for 12-mandsforeninger.

Grupperne tildeles regionale midler til afholdelse af møder. Reglerne er forskellige i hver region men er delvist fastsat i overenskomsten. Du kan læse om dem på de respektive regioners DGE-hjemmesider eller kontakte en DGE-vejleder i regionen.

Du har desuden mulighed for at trække på din personlige efteruddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis og få udbetalt efteruddannelseshonorar for deltagelse i DGE-møder.

Efteruddannelsesgruppen skal overholde nedenstående retningslinjer

  • Gruppen skal have et passende antal medlemmer, typisk 6-12. Gruppestørrelsen tilpasses lokale forhold.
  • Gruppen skal have en gruppeleder.
  • Gruppen skal i fællesskab udarbejde en efteruddannelsesplan ud fra behov og ønsker med angivelse af emne/tema for hvert møde. Planlægningsmødet indgår som refusionsberettiget efteruddannelsesaktivitet.
  • Indholdet af uddannelsesplanen skal være planlagt af gruppen uden indflydelse fra medicinindustrien.
  • Det skal tilstræbes at mødes 3-4 gange pr. halvår, og gruppen skal selv indkalde til møderne.
  • Der skal tilstræbes evaluering af alle møder. Vejlederen vil være behjælpelig med udvikling af brugbare redskaber til evaluering i samarbejde med gruppelederne.
  • Man kan godt være medlem af flere efteruddannelsesgrupper samtidigt.
  • Grupperne må gerne dannes på tværs af regionerne.
  • Grupperne kan arrangere studieture, der oprettes og godkendes efter reglerne for kursusaktiviteter. 
  • Gruppemøderne må ikke være sponsorerede, dvs. firmaer eller lignende må ikke bidrage med økonomi til gruppen.

I hver region er der enten en DGE-hjemmeside og/eller yderligere information via sundhed.dk. 

Se liste over efteruddannelsesvejledere i regionerne (bag login)

 

Introduktion til DGE-ordningen

Se vores tre introduktionsvideoer herunder: