Gå til indhold

Søg tilskud og se takster

Takster til:

1 systematisk dag svarer til:

 • Kr. 4.500 i efteruddannelseshonorar pr. kursushverdag
 • Maks. kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift (inkl. evt. ophold/forplejning)
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

 • Kr. 4.000 i efteruddannelseshonorar pr. kursushverdag (2.000 kr. for en halv kursushverdag)
 • Maks. kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift (inkl. evt. ophold/forplejning)
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter*

*For lægedage gælder, at der kan søges tilskud på op til 2.000 kr. i transport.

Du kan vælge at bruge op til 25% af dine selvvalgte midler til indkøb af studiemateriale.

Det kan fx være opslagsværker, relevante bøger, skulderled, anatomi-plakater m.v.

Oversigt over godkendt faglitteratur og andet materiale ser du, når du logger ind på din efteruddannelseskonto.

Læger:

 • Kr. 4.000,- i efteruddannelseshonorar 
 • Maks. kr. 2.800,- til fx forplejning 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Praksispersonale*:

 • Kr. 2.820,- i tabt arbejdsfortjeneste
 • Maks. kr. 3.100,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter 

*OBS på ændringer i tildelingen af midler til praksispersonale pr. 1. juli 2023.

Læs mere længere nede på siden under fanen Praksispersonalekurser

 • Kr. 4.500,- i efteruddannelseshonorar pr. kursusdag (hverdage kl. 8-20)
 • Maks. kr. 2.800,- til fx forplejning pr. kursusdag 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

 • Kr. 2000,- i efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste
 • Maks kr. 2.800,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Efteruddannelseshonoraret kan enten søges gennem den regionale DGE-ordning eller som tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Gennemfører man modulet i sin DGE-gruppe, er det gruppelederen, som søger om honoraret.

Det er lægen i hvert personales klinik, der søger tilskuddet*

 • Kr. 1.410,- i tabt arbejdsfortjeneste 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter 

OBS: For de særligt oprettede PGE-moduler, der bliver afholdt den 7. december 2023 på Scandic Sluseholmen og den 13. december 2023 på Vejlefjord, gælder følgende takster:*

 • Kr. 1.410,- i tabt arbejdsfortjeneste 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter 
 • Maks. kr. 3.100,- til kursusafgift (herunder evt. forplejning/overnatning)

 

*OBS på ændringer i tildelingen af midler til praksispersonale pr. 1. juli 2023.

Læs mere under fanen Praksispersonalekurser

Fra 1. juli 2023 gælder en ny tilskudsordning, hvor klinikken har fået tildelt kr. 5000,- pr. lægekapacitet til praksispersonalets efteruddannelse i resten af 2023.

Bestyrelsen for Fonden for Almen Praksis har besluttet også at tildele kr. 5.000,- pr. lægekapacitet til personalets efteruddannelse for 2024.

Midlerne kan anvendes til udbetaling af følgende beløb:

 •          Kr. 2.820,- til tabt arbejdsfortjeneste
 •          Maks. kr. 3.100,- til fx kursusafgift inkl. forplejning
 •          Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Der kan søges tilskud til godkendt efteruddannelse for praksispersonale med sundhedsfaglig uddannelse samt lægesekretærer, der er ansat min. 18,5 timer ugentligt. Tilskud kan ikke søges til medicinstuderende, uddannelseslæger m.v.

Midlerne kan ses i fondssystemet på kontoen ”Klinikkens personalemidler” (ligesom der er en konto til selvvalgt og systematisk efteruddannelse).

Hvordan søger man? Man søger som man plejer ved at logge ind i fondssystemet: www.plo.logbog.net

Hvem kan søge? Personalemidlerne er fælles for ydernummeret, og alle læger der besætter en kapacitet har adgang til kontoen. Saldoen på kontoen er opdateret og synlig for alle kapaciteter, men de ansøgninger, der laves for personalet, er kun synlige for den læge, der har lavet ansøgningen. Det kan derfor være en god ide at udpege én person, der foretager alle personaleansøgninger for hele klinikken. På den måde bevares overblikket ét sted.

Hvem får midler? Midlerne til personalet tildeles per ydernummer til både besatte og ubesatte kapaciteter. De tildelte midler følger samme 2 års-regel som kendes fra efteruddannelsesmidlerne, dvs. at midlerne overføres til næste år, hvis ikke de bruges i indeværende år. Hvis en læge ophører på ydernummeret, bibeholdes de tildelte midler i klinikken. Midlerne følger således ikke lægen personligt, men derimod kapaciteten på ydernummeret.

Hvad hvis tildelingen er forkert? Tildelingen er foretaget baseret på antal kapaciteter per 1. juli 2023 (hvor reglen trådte i kraft), og du kan derfor opleve, at midlerne i systemet ikke svarer til det nuværende antal kapaciteter i klinikken. I så fald er du velkommen til at kontakte os per mail, så vi kan foretage en justering.

Regions- og udbudsklinikker bedes ligeledes henvende sig til os med ønsket om en tildeling. Disse klinikker bedes udpege en kontaktperson (læge), som vil få adgang til hele klinikkens tildeling og bliver den eneste, der kan foretage ansøgningerne for personalet.

 • Kr. 3.200.- i tabt arbejdsfortjeneste (efteruddannelseshonorar) pr. kursusdag
 • Fuld dækning til transportudgifter

Takster - Nordisk Kongres

 • Kr. 3.200.- i tabt arbejdsfortjeneste (efteruddannelseshonorar) pr. kursusdag
 • Kursusafgift
 • Fuld dækning til udgifter til standardtransport
 • Dækning til overnatning på de hoteller, der fremgår af kongressens hjemmeside. (maks. 5 overnatninger ifm. ankomst og afrejse m/ fly ift. kongressens afholdelsesdatoer).

Læs om taksterne til Gruppebaseret Efteruddannelse (KGE, SGE, DGE, PGE) i fanerne herover. 

Læs mere her: Gratis kurser for udd.læger i lægedækningstruede områder (LTO) 

For Praksiskøbskurser er der en egenbetaling på kr. 4.000, som vil blive trukket fra dine egne efteruddannelsesmidler. Hvis du ikke har kr. 4.000 stående på din selvvalgte efteruddannelseskonto, vil du få det mindre udbetalt.

Takster for Grundkursus pr. kursus
Kr. 4.500 i kursusafgift.
Kr. 3.200 i efteruddannelseshonorar.
Kr. 2.000 i transportudgifter.

Takster for Ledelseskursus pr. kursus
Kr. 9.200 i kursusafgift.
Kr. 3.200 i efteruddannelseshonorar.
Kr. 2.000 i transportudgifter.

OK22 - Erfarne læger
Har du som praktiserende læge haft egen praksis i 5 år eller mere, tilbydes du 2 ekstra dages efteruddannelse om året til at bruge på kurser indenfor ledelse og organisation.

Der gælder samme satser som for den selvvalgte efteruddannelse:
Kr. 4.000 i efteruddannelseshonorar pr. kursus.
Kr. 2.800 i kursusafgift pr. dag.
Kr. 1.500 i transportudgifter pr. modul/kursus.

Kun hvis du har brugt dine 2 ekstra dage vil der blive trukket midler fra din konto, ellers trækkes de direkte fra Fonden

Kurser inden for OK22 - Erfarne læger kan være kurser såsom Effektiv klinikdrift

Hvis du er i tvivl om et kursus falder under kategorien OK22 - Erfarne læger, kan du kontakte Fonden for Almen Praksis på telefon 3544 8498 eller via euf.plo@dadl.dk 

OK22 - Nynedsatte læger
Hvis du IKKE har haft egen praksis i 5 år eller mere, har vi et tilbud om, at du kan deltage på kurser til Nynedsatte læger, hvor du som læge IKKE bruger dine egne efteruddannelsesmidler. 

Tilskud:
Kr. 12.000 i efteruddannelseshonorar pr. kursus.
Kr.   1.500 i transportudgifter pr. modul.

Hvis du er i tvivl om et kursus falder under kategorien OK22 - Nynedsatte læger, kan du kontakte Fonden for Almen Praksis på telefon 3544 8498 eller via euf.plo@dadl.dk 

Kr. 4.500 i efteruddannelseshonorar pr. dag. 
Maks. kr. 1.500 til transportudgifter.

Tilskuddet bliver IKKE trukket fra din egen efteruddannelseskonto.

 • Kr. 2.250 i efteruddannelseshonorar (halv dag) 
 • Maks. kr. 1.500 til transportudgifter.

Tilskuddet bliver IKKE trukket fra din egen efteruddannelseskonto.

Læger (halvdags-aktivitet: min. 3 timer)

 • Kr. 2.000,- i efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste)
 • Maks kr. 2.800,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Personale (halvdags-aktivitet min. 3 timer)

 • Kr. 1.410,- i tabt arbejdsfortjeneste
 • Maks kr. 3.100,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Læger (heldags-aktivitet min. 5 timer)

 • Kr. 4.000,- i efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste)
 • Maks kr. 2.800,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Personale (heldags-aktivitet min. 5 timer)

 • Kr. 2.820,- i tabt arbejdsfortjeneste
 • Maks kr. 3.100,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter