Gå til indhold
  • Log på fondssystemet Tryk her for at logge ind med dit private MitID (vælg NEMLOG-IN øverst)
  • Find aktivitet Vælg rubrikken "Jeg er kursusdeltager". Indtast aktivitetsnummer (husk bindestreg) eller kursustitel. Vælg den aktivitet, du har deltaget i (vær obs på dato og lokation)
  • Systematisk eller selvvalgt efteruddannelse Aktiviteter kan være godkendt som enten selvvalgt eller systematisk efteruddannelse (eller en kombination). Hvis aktiviteten kun er godkendt som selvvalgt efteruddannelse, vil midlerne blive trukket fra din selvvalgte konto. Hvis aktiviteten er godkendt som systematisk efteruddannelse, vælger du selv, om tilskuddet skal trækkes fra din systematiske eller selvvalgte konto (eller en kombination)
  • Indtast beløb/dage Udfyld de hvide felter for efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste), kursus- og transportudgifter. Der kan maks. søges 1.500 kr. i samlede transportudgifter. Der må ikke fremkomme røde tal.
  • Udbetaling til privat konto eller praksiskonto Vælg hvor tilskuddet skal udbetales til. Giv samtykke, tryk NÆSTE og derefter SEND
  • Stikprøvekontrol Hvis du bliver udtaget til stikprøve, skal du dokumentere kursusafgift (dækker også over evt. forplejning/ophold) samt andre transportudgifter (fx bro, parkering, fly). Systemet vil også informere dig om krav og fremgangsmåde på mail.
  • Tilskud til praksispersonalets efteruddannelse Lægen logger ind med sit personlige MitID og vælger rubrikken ”Jeg ansøger om kurser for praksispersonale”. Søg kurset frem og følg processen ovenfor. Tilskud til personalets efteruddannelse bliver udbetalt til praksiskontoen, og midlerne trækkes fra Klinikkens personalekonto