Gå til indhold

Godkendelse af aktiviteter i Fonden for Almen Praksis

For at kunne søge tilskud til efteruddannelse, skal aktiviteten være godkendt i Fonden for Almen Praksis.


Udfyld Ansøgningsskemaet

 • Husk at vedhæfte program, hvor tidspunkter for pauser tydeligt fremgår.
 • For lægekurser gælder, at kursusledelsen skal have indgående kendskab til arbejdet i almen praksis. Der skal være en aktiv almen praktiserende læge (speciallæge i almen medicin) som kursusleder og som aktiv deltager i tilrettelæggelsen af kurset.
 • Varigheden skal være min. 3 effektive timer fratrukket pauser for at blive godkendt til ½ dags efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste eller min. 5 effektive timer fratrukket pauser for at blive godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste.
 • Du kan læse om godkendelseskriterier i boksen til højre.

 

Gælder for praksispersonaleaktiviteter med afholdelse i 2024.

Udfyld ansøgningsskemaet 

 • Husk at vedhæfte et program, hvor tidspunkter for pauser tydeligt fremgår.
 • For praksispersonalekurser gælder, at efteruddannelsesaktiviteten skal have aktivt praktiserende læger som deltagere i planlægningsprocessen og/eller kursusledelsen under aktiviteten.
 • Varigheden skal være min. 3 effektive timer fratrukket pauser for at blive godkendt til ½ dags efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste eller min. 5 effektive timer fratrukket pauser for at blive godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste.
 • Fra 2024 er der vedtaget tre emner for praksispersonalets efteruddannelse, som giver adgang til tilskud.
 • Du kan læse om godkendelseskriterier i boksen til højre.

Hvis du er alment praktiserende læge og deltager i et kursus, hvor kursusudbyderen endnu ikke har ansøgt om at få kurset godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, kan du selv ansøge om at få kurset (forhånds)godkendt.

Det kan også være, at udbyder slet ikke søger om at få et kursus godkendt til tilskud, og i den forbindelse vil du også selv kunne søge om godkendelse. Der kræves her en mindre detaljeringsgrad for indsendelse af oplysninger end for kursusudbydere.

Du finder ansøgningsskemaet til godkendelse af kurset samme sted, som du søger tilskud - Du kan logge ind på din efteruddannelseskonto her.

Du kan også finde ansøgningsskema her (Det er dog mere omfangsrigt end det, du kan finde via din efteruddannelseskonto).

Aktiviteter, der kun dækker en mindre del af den almenmedicinske målbeskrivelse, og ikke kan opnå en generel godkendelse, kan i visse tilfælde godkendes individuelt.

 • Det kræver, at aktiviteten er særligt relevant for dig og dit arbejde. I det tilfælde skal du ved din ansøgning, ud over program, vedhæfte eller skrive en begrundelse for, hvorfor du mener, at aktiviteten skal godkendes for dig.
 • Såfremt der er tale om en aktivitet af betydeligt omfang (dvs. 4 kursusdage eller mere), skal du skrive, hvordan du får sikret bredden i din efteruddannelse, herunder om du har deltaget i lignende specialiserede kurser inden for de sidste 5 år.
 • Varigheden skal være min. 3 effektive timer fratrukket pauser for at blive godkendt til ½ dags efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste eller min. 5 effektive timer fratrukket pauser for at blive godkendt til 1 dags efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste.

Du finder ansøgningsskemaet til godkendelse af aktiviteten samme sted, som du søger tilskud - Du kan logge ind på din efteruddannelseskonto her.

Hvis du har fået afslag på din ansøgning om godkendelse af en kursusaktivitet, har du mulighed for at anke afgørelsen.

Langt de fleste kurser vurderes af de lægefaglige konsulenter, der er tilknyttet efteruddannelsessekretariatet.

Anker over de lægefaglige konsulenters afgørelser forelægges Styregruppen for Efteruddannelse.

Er ansøgningen ikke først blevet behandlet af en af sekretariatets lægefaglige konsulenter, men i Styregruppen for efteruddannelse, vil anken blive forelagt bestyrelsen i Fonden for Almen Praksis.

Typisk er udbyder ansvarlig for at søge om godkendelse af efteruddannelses-aktiviteter. For at opnå godkendelse skal udbyderen give en fyldestgørende redegørelse for:

 • kursets formål
 • relevans for patientbehandlingen i almen praksis
 • begrundelse for den valgte afviklingsform
 • fagligt niveau og målgruppe
 • program for kurset, hvor tidspunkter og pauser for dagen/e også fremgår
 • evalueringsmetode
 • navn på den eller de aktivt praktiserende læger, som har været med i enten kursusplanlægningen og/eller kursusledelsen
 • redegørelse for, hvordan temaets læringsmål dækkes (gælder kun systematisk efteruddannelse)

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt. Vi har en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra vi modtager din ansøgning.