Gå til indhold

Godkendelse af aktiviteter i Fonden for Almen Praksis

Praktiserende læger kan få tilskud til deltagelse i aktiviteter som led i efteruddannelse. Det er et krav, at aktiviteten er godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Udfyld Ansøgningsskemaet

 • Husk at vedhæfte program, hvor tidspunkter for pauser tydeligt fremgår.
 • Efteruddannelsen skal som udgangspunkt have aktivt praktiserende læger som deltagere i planlægningsprocessen og/eller kursusledelsen. 

Hvis du er alment praktiserende læge og deltager i et kursus, hvor kursusudbyderen endnu ikke har ansøgt om at få kurset godkendt til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, kan du selv ansøge om at få kurset (forhånds)godkendt.

Du finder ansøgningsskemaet til godkendelse af kurset samme sted, som du søger tilskud - Du kan logge ind på din efteruddannelseskonto her.

Aktiviteter, der kun dækker en mindre del af den almenmedicinske målbeskrivelse, og ikke kan opnå en generel godkendelse, kan i visse tilfælde godkendes individuelt.

 • Det kræver, at aktiviteten er særligt relevant for dig og dit arbejde. I det tilfælde skal du ved din ansøgning, ud over program, vedhæfte eller skrive en begrundelse for, hvorfor du mener, at aktiviteten skal godkendes for dig.
 • Såfremt der er tale om en aktivitet af betydeligt omfang (dvs. 4 kursusdage eller mere), skal du skrive, hvordan du får sikret bredden i din efteruddannelse, herunder om du har deltaget i lignende specialiserede kurser inden for de sidste 5 år.

Du finder ansøgningsskemaet til godkendelse af aktiviteten samme sted, som du søger tilskud - Du kan logge ind på din efteruddannelseskonto her.

Hvis du har fået afslag på din ansøgning om godkendelse af en kursusaktivitet, har du mulighed for at anke afgørelsen. Langt de fleste kurser vurderes af de lægefaglige konsulenter, der er tilknyttet efteruddannelsessekretariatet. Anker over de lægefaglige konsulenters afgørelser forelægges Styregruppen for Efteruddannelse. Er ansøgningen ikke først blevet behandlet af en af sekretariatets lægefaglige konsulenter, men i Styregruppen for efteruddannelse, vil anken blive forelagt bestyrelsen i Fonden for Almen Praksis.

Typisk er udbyderen ansvarlig for at søge om godkendelse af efteruddannelses-aktiviteter. For at opnå godkendelse skal udbyderen give en fyldestgørende redegørelse for følgende:

 • Kursets formål
 • Relevans for patientbehandlingen i almen praksis
 • Begrundelse for den valgte afviklingsform
 • Fagligt niveau og målgruppe
 • Program for kurset, hvor tidspunkter og pauser for dagen/e også fremgår
 • Evalueringsmetode
 • Navn på den eller de aktivt praktiserende læger, som har været med i enten kursusplanlægningen eller kursusledelsen
 • Redegørelse for hvordan temaets læringsmål dækkes (gælder kun systematisk efteruddannelse)

I visse tilfælde skal du som deltager selv søge om godkendelse. Fx hvis du ønsker tilskud til en aktivitet, som udbyderen ikke har søgt godkendt. I den forbindelse kræves der en mindre detaljeringsgrad for indsendelse af oplysninger end for kursusudbydere.

Læs mere under fanden "Er du deltager?"

Vi behandler din ansøgning så hurtigt som muligt. Vi har en sagsbehandlingstid på ca. 4 uger fra vi modtager din ansøgning.