Gå til indhold

Hvad er tilskudsberettiget efteruddannelse?

I overenskomsten mellem PLO og RLTN er det aftalt, at praktiserende læger, ansatte læger, fase 2- og 3- læger, læger i introduktionsstilling og hoveduddannelse i almen medicin i lægedækningstruede områder samt praksispersonale i almen praksis har mulighed for at få tilskud til deres efteruddannelse. Særlige puljemidler giver i perioder mulighed for ekstra tilskud til efteruddannelse.

Midlerne til den tilskudsberettigede efteruddannelse indbetales af regionerne til Fonden for Almen Praksis, som sekretariatsbetjenes af PLO Efteruddannelse (PLO-E).

Tilskudsberettiget efteruddannelse for læger kan overordnet opdeles i to kategorier:

  •         Systematisk efteruddannelse – en obligatorisk, kollektivt anlagt efteruddannelse inden for temaer som vedtages af bestyrelsen i Fonden for Almen Praksis.
  •         Selvvalgt efteruddannelse – en frivilligt anlagt efteruddannelse, hvor den enkelte læge har mulighed for at vælge mellem en bred vifte af emner. Under den selvvalgte efteruddannelse er der desuden mulighed for at få tilskud til studiemateriale.

Klinikker tildeles herudover en årlig konto målrettet efteruddannelse af praksispersonale i klinikken.

For at efteruddannelsen giver ret til tilskud, skal den være godkendt af de lægefaglige konsulenter i Fonden for Almen Praksis, eller af Styregruppen for Efteruddannelse, som består af repræsentanter udpeget af PLO og Danske Regioner.

Som en særlig form for efteruddannelse understøttes deltagelse i Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE-ordningen). Møderne i disse grupper godkendes som udgangspunkt af efteruddannelsesvejledere ansat i de enkelte regioner.

Den systematiske og selvvalgte efteruddannelse udbydes af en række forskellige kursusudbydere.

Tilskudsberettigede efteruddannelsesaktiviteter for praksispersonale udbydes af PLO-E og de regionale enheder.

Fra 2024 kan andre udbydere også søge om at få praksispersonale-aktiviteter godkendt til tilskud fra Fonden.

Vi har samlet de oftest stillede spørgsmål og svar her