Gå til indhold

Bestil materiale til DGE-modul

Bestil materialet senest 3 uger inden startdato.
Vi sender materialet på mail.

En uddannet facilitator er en forudsætning for at kunne gennemføre gruppebaseret efteruddannelse.

Vi anbefaler at spørge i din DGE-gruppe eller klynge, om der er en uddannet facilitator, der kan hjælpe jer.

I kan også kontakte en efteruddannelsesvejleder i jeres region.

Facilitator skal være uddannet til at facilitere DGE- og/eller KGE-moduler.
(Hvis Ja: Du giver samtykke til, at vi må opbevare og videregive dit navn og mail til den praktiserende læge, som efterspørger en facilitator).
Vælg ja, hvis I er interesserede i at blive kontaktet, når vi har et nyt modul, der skal testes inden udgivelse. Det er kun, hvis vi mangler grupper, at I vil blive kontaktet vedr. evt. pilottest.