Gå til indhold

Bestil materiale til KGE-modul

KGE-moduler indebærer en del forberedelse for hele klinikken, hvorfor vi skal modtage din bestilling senest 1 måned inden startdato.En uddannet facilitator er en forudsætning for at kunne gennemføre gruppebaseret efteruddannelse.

Vi anbefaler at spørge i din DGE-gruppe eller klynge, om der er en uddannet facilitator, der kan hjælpe jer.

I kan også kontakte en efteruddannelsesvejleder i jeres region.

Facilitator skal være uddannet til at kunne facilitere DGE- og/eller KGE-moduler.
Er I flere end 15, anbefaler vi, at I deler jer op i to grupper og gør brug af to facilitatorer.
Materialet skal bestilles senest 1 måned inden startdato
(Hvis Ja: Du giver samtykke til, at vi må opbevare og videregive dit navn og mail til den praktiserende læge, som efterspørger en facilitator).