PGE-moduler for praksispersonale

PGE står for Personale Gruppebaseret Efteruddannelse.

Kursusformen er sidste nye skud på stammen inden for kurser for praksispersonalet. Det adskiller sig fra de traditionelle kurser ved, at det foregår i små grupper på 5-12 deltagere i dit lokalområde.

Læs en introduktion til PGE-modulerne længere nede på siden.

Som det første modul udbyder PLO-E et modul om ukompliceret urinvejsinfektion (januar 2023) Modulet tager udgangspunkt i forskellige sygehistorier, som I skal diskutere i smågrupper ud fra en række spørgsmål. Der vil også være videoklip i forbindelse med sygehistorierne. Tidsforbruget er ca. 3 timer.

Mødeleder
Der er ikke en underviser til stede, når I gennemgår modulet. Gruppen udvælger en mødeleder, som vil få tilsendt lidt mere skriftligt materiale end de øvrige deltagere samt en video med råd til rollen som mødeleder. Rollen som mødeleder er noget alle kan påtage sig, så vær ikke bange for at kaste dig ud i det. Det er en rolle, som kan gøres stor eller lille afhængig af ønsker og øvelse. Mødelederen forventes ikke at have større faglig viden om mødeemnet end deltagerne.

Gruppedannelse

Bestilling af PGE-modul

Gruppedannelsen bestemmer I selv.

I kan fx samle personale fra egen og andre klinikker i området, bruge RIV-grupperne, skrive ud i faggrupper på de sociale medier eller bruge lægernes netværk i klyngerne til at skaffe kontakt til andre.

I kan holde fast i samme grupper over længere tid, hvor I tager flere moduler, eller I kan samles om et enkelt modul.

Modulet er gratis. Gruppens mødeleder skal senest 3 uger inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

 • Emne
 • Deltagerliste (for- og efternavn)
 • Forventet start- og slutdato for forløbet.

Mødeleder vil modtage materialet pr. mail senest 2 uger inden start. Det er mødeleder, som videresender materialet til resten af gruppen.

Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Modulet er godkendt til ½ dags tilskud fra Fonden for Almen Praksis (søges af lægen i hver personales klinik).

 • Tabt arbejdsfortjeneste kr. 1.410,-
 • Transportudgifter.

Derudover er der mulighed for at få dækket udgifter til forplejning på op til kr. 200,-/deltager.

Det foregår ved, at én læge fra en af deltagernes klinik lægger ud for de samlede forplejningsudgifter og søger dem refunderet samme sted, som der søges om tabt arbejdsfortjeneste og evt. tilskud til transport.

Læs mere om tilskud fra Fonden for Almen Praksis og log ind på din efteruddannelseskonto her

Læs om vores forskellige PGE-moduler

Symptomer på urinvejsinfektion er en hyppig henvendelsesårsag i almen praksis. Mange steder varetager praksispersonalet helt eller delvist opgaven omkring denne patientgruppe. Dette kursus har fokus på at stille diagnosen på det rette grundlag og behandle med antibiotika på en hensigtsmæssig måde.

Der kan være forskelle på, hvordan I håndterer urinvejsinfektioner i praksis. Ligeledes kan I have forskellige roller i forbindelse med udredning og behandling afhængig af faggruppe eller arbejdsområde. Gennem vidensdeling og diskussion har I mulighed for at reflektere over, om I kan gøre tingene anderledes og måske vil det give anledning til ændring i jeres praksis efter kurset. Hver region kan have forskellige rekommandationer. Dette kursus er bygget op om Dansk Selskab for Almen Medicins faktaark fra 2020 om urinvejsinfektioner og antibiotisk behandling. I skal derfor være opmærksomme på, hvilke rekommandationer I følger i jeres praksis. Det er en lægefaglig beslutning, som jeres ledelse træffer.

Der vil være faglige input undervejs og i det skriftlige materiale:

 • Urinvejenes anatomi og fysiologi
 • Definition af kompliceret/ukompliceret urinvejsinfektion
 • Diagnosemetoder, herunder tolkning af urinstix
 • Hensigtsmæssig behandling med antibiotika

På kurset arbejder I med sygehistorier, som relaterer sig til hverdagens praksis. Der vil være faglige inputs i små videoklip, hvor fagpersonen tilkendegiver sin vurdering af sygehistorierne. Her kan der være forskellige tolkninger af situationen og dermed også forskel på, hvordan man vælger at håndtere situationen. Fagpersonens tolkning er ikke nødvendigvis det eneste facit i sagen.

Vi oplever næsten på daglig basis, at patienter henvender sig med symptomer fra de øvre luftveje. Specielt i vinterhalvåret ser vi luftvejsinfektioner, som enten er forårsaget af bakterier eller virus. Når patienterne henvender sig, er det godt at kunne vejlede patienten allerede i telefonen.

Måske behøver patienten slet ikke en tid i klinikken, men kan se an hjemme? Måske skal patienten ses og hvem skal så se vedkommende?

Mange steder er det en opgave, som bliver varetaget af praksispersonalet. Det kræver erfaring og faglig viden at kunne håndtere øvre luftvejsinfektioner.

Dette modul om øvre luftvejsinfektioner tager udgangspunkt i DSAM´s vejledning i akutte luftvejsinfektioner 2023. Modulet er afgrænset til voksne. Håndteringen og anbefalingen for behandling af børn kan afvige fra dette og er ikke medtaget i modulet. Håndteringen af øvre luftvejsinfektioner bør altid tage udgangspunkt i den enkelte situation og det er den samlede vurdering, der bør ligge til grund for valg af behandling. Vær opmærksom på, at der kan være rekommandationer, der afviger fra DSAM´s anbefalinger. Den lægefaglige ledelse afgør, hvilke retningslinjer I skal følge i klinikken. 

Modulet tager udgangspunkt i forskellige sygehistorier, som relateres til hverdagen. Sygehistorierne diskuteres undervejs. Der vil være fagligt input og videoklip med fagspecialistens vurdering. Der kan være forskellige tolkninger af situationen og dermed også forskel på, hvordan man vælger at håndtere situationen. Fagpersonens tolkning er ikke nødvendigvis det eneste facit i sagen.

Indhold:

 • Symptomer og diagnostik ved øvre luftvejsinfektioner
 • Typiske symptomer og fund ved bihule-, mellemøre- og halsbetændelse samt mononukleose
 • Sygehistorier som I diskuterer ud fra det faglige input og erfaringer fra deltagerne
 • Anbefalinger for antibiotisk behandling ved øvre luftvejsinfektioner

Det er udelukkende øvre luftvejsinfektioner, der har fokus. Hvis du vil vide mere om nedre luftvejsinfektioner, henviser vi til PGE-modulet om dette, som udkommer i november 2023.

Målgruppen for dette modul er praksispersonale, der:

 • skal i gang med at varetage patientgruppen af voksne med øvre luftvejsinfektioner.
 • allerede er i gang, men ønsker faglig opdatering og sparring med kolleger