Gå til indhold

SGE-forløb (for læger)

SGE er Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse. Det er din mulighed for at tage den obligatoriske systematiske efteruddannelse i fx din DGE- eller supervisionsgruppe.

Bestil materialet senest 3 uger inden startdato.

Bestil et gratis SGE-forløb

Vær opmærksom på, at din deltagelse i Systematisk Efteruddannelse (SE) først bliver registreret, når du har søgt tilskud for din deltagelse. Det gælder også for SGE-forløb.

Læs en introduktion til de forskellige temaer:

Er du også bange for at miste balancen i mødet med den svimle patient?

I dette forløb starter vi hårdt ud med en svær sygehistorie, hvor vi kommer rundt om mange mulige årsager til svimmelhed.

Herudover er der den ældre, svimle patient, hvor mange årsager kan være i spil samt fire andre cases.

I får redskaber til en systematisk tilgang til udredningen af svimmelhed, hjælp til skelnen mellem apopleksi, neuritis vestibularis og øresten samt viden om andre årsager til svimmelhed.

I skal lave praktiske undersøgelser og praktisk behandling, ligesom der er forslag til frase om undersøgelse for øresten og neurologisk undersøgelse.

Specialisten har leveret et spørgeskema om svimmelhed, som du kan udlevere til patienten for at lette diagnostiseringen.

Når I har taget dette forløb, vil I se den svimle patient som en sjov udfordring - og tage ham før din kollega!

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

 • 1. udgave: 2020
 • Senest opdateret: 13. december 2023

Hvordan undgår vi at drukne i symptomhavet? 

Ud fra otte - ti patienthistorier bliver der lagt op til samtale om lægers diagnostiske proces.

Vi foretager vurderinger af vores patienter på mange niveauer.

Er hun syg og har hun tabt sig lidt? Hvad viste de sidste blodprøver? Hvordan går det mon derhjemme? Hvilken retning skal vi vælge, og hvad ønsker hun selv?

Mange patienter har symptomer uden sygdom, og nogle patienter har alvorlig sygdom, men ikke alle patienter skal igennem et krævende udredningsforløb. Ud fra en etisk analysemodel kan vi reflektere over de dilemmaer, vi kommer ud i.

Materialet omhandler udredning af somatisk sygdom og tolkning af blodprøver, brug af billeddiagnostik, håndtering af den bekymrede og bange patient og til sidst noget om overdiagnosticering.

Der er faktaark vedr. tolkning af blodprøver, anæmiudredning, hepatitisudredning, patienten med funktionel lidelse vs. helbredsangst. Målet er at gøre ”det gode” for patienten.

Forløbet består af 4 moduler a 3 timer.

 • 1. udgave: marts 2019
 • Senest opdateret: 13. december 2023

Alder kan ikke behandles, men vi kan behandle de gamle godt

Vi møder to patienter, som bliver fulgt over flere år.

Sygehistorierne lægger op til diskussioner om forebyggelse og håndtering af almene, inkl. ”banale” problemstillinger hos den ældre patient.

Symptombilledet kan være atypisk og blandet. Er patienten dement, depressiv eller dopet?

Biopsykosociale problemer er i spil. Vi kommer ind på medicinprioritering: Skal vi forebygge, forlænge livet eller symptomlindre? Behandlingsniveauet og etiske overvejelser berøres.

Faktaarkene oplyser om den geriatriske depression, delir, medicinaftrapning og seponeringsliste, ernæringsrecepter og brug af laxantia.

Hvordan drager praksis omsorg for de gamle patienter?

Forløbet lægger op til diskussion af organisering i praksis samt brug af samarbejdspartnere.

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

 • 1. udgave: januar 2019
 • Senest opdateret 24. november 2023

 

Kan den tunge psykiatri blive lettere?

Med udgangspunkt i tre sygehistorier lærer vi tre svært psykisk syge at kende.                                                   

Vi kommer ind på diagnostisering, som foregår over længere tid, end vi normalt arbejder med. 

Behandlingen berøres inkl. bivirkninger, hvordan vi står i forhold til retningslinjer.

Hvad er vores rolle i forhold til denne patientgruppe, hvad kan vi blive nødt til at tage ansvar for?

Dertil oplæg til etiske overvejelser, der opstår.

Der er forslag til ”den gode henvisning”, årskontrollen, kontrol af medicin samt et forslag til et ”Plug-and-Play”-kvalitetetsprojekt - en gave til din uddannelseslæge?

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

 • 1. udgave: januar 2019
 • Senest opdateret: 233. november 2023

Ofte lindre - altid trøste

Aage er uhelbredeligt syg og beder egen læge om hjælp.

Taler vi med ham om de tre tabuer penge, tro og død?

 • Penge dækker over socialmedicinske aspekter og rettigheder.
 • En præst oplyser os om betydningen af tro.
 • Hvordan kan vi tale med patienten om døden?

Sygehistorien omhandler tidlig, sen og terminal palliation. Vi skal planlægge forløbet med patienten, vi skal opdage og behandle banale og alvorlige komplikationer til sygdommen undervejs og i den sidste fase skal vi lindre smerter og svære almene påvirkninger sammen med pårørende og samarbejdspartnere.

Faktaark indeholder tjekliste mht. afdækning af behov og pallierende behandling, oplysning om dagpengerettigheder samt en frase til ordinationer.

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

 • 1. udgave: januar 2019
 • Senest opdateret: 23. november 2023

Patientens eller lægens hovedpine?

Tager vi patienternes hovedpine alvorligt nok?

Lær at gå til symptomet med en systematisk tilgang for at hjælpe patienten bedre.

Forløbet indeholder syv patienthistorier, der omhandler akut og kronisk hovedpine, farlig og benign hovedpine, de hyppigste årsager til hovedpine som spændingshovedpine, migræne og medicinoverforbrugshovedpine. 

Emnet føleforstyrrelser berøres kun sporadisk.

Ekspert på video fortæller om behandlinger inkl. praktisk migrænebehandling.  

Der arbejdes med Hovedpinedagbog, Hovedpinekalender og I får et forslag til en frase m.m.

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

 • 1. udgave: 2020
 • Senest opdateret: 2. oktober 2023

Ledsmerter - gør de mere ondt på dig end på patienten?                

”Jeg har ondt i mine led, kan det være gigt? 

Et velkendt spørgsmål i hverdagen.

 • Hvad stiller vi op med den midaldrende patient med ukarakteristiske ledsmerter, og den komplicerede ældre patient, der skal udredes?
 • Hvad må vi ikke overse?
 • Den stakkels artritis urica-patient: Fortjener han en bedre behandling? 
 • Hvordan griber vi patienten med det akut hævede led an?
 • Frygter du skulderpatienten?

Når I har gennemført dette forløb, kan I svare patienten uden at have slidt jeres parakliniske afdelinger op, og I kan håndtere disse almindelige ledsmerte-patienter samt få øvet skulderundersøgelser med jeres kolleger.

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

 • 1. udgave: 2020
 • Senest opdateret: 6. september 2023

Når det bliver rodet, så bevar systematikken

Vi kommer omkring mange diagnoser og komorbiditet.

Patienterne kan have komplekse problemstillinger. De har psykosociale udfordringer, så man skal rundt om hele patienten.

Casene lægger op til diagnostik, behandling og konkret rådgivning omkring stress, depression, sygemeldinger og tilbagevenden til arbejdsmarkedet - evt. på skånebetingelser.

Patienthistorierne kommer omkring mange velkendte og evt. samtidige diagnoser inden for den lettere psykiatri.

Forløbet indeholder flere diagnostiske redskaber samt psykometriske tests, der kan anvendes for at hjælpe med et overblik over symptomerne og evt. komorbiditet. Materialet lægger op til dialog om krav til udredning og opfølgning. 

Der er hjælp til formuleringer i attester samt faktaark omkring valg og varighed af behandling af depression og ADHD.

Forløbet består af 4 moduler a 3 timer.

 • 1. udgave: 2020
 • Senest opdateret 20. juli 2023

Brænder din hjerne sammen i forsøget på overblik?

Når I har taget dette forløb, kan I lave en overblikskonsultation og får et redskab til journalen.

Vi følger fire komplicerede patienter med mange diagnoser i spil, sygdomme der skal følges og som indbyrdes griber ind hinanden.

I bliver opdateret på osteoporose- og diabetesbehandling, kardiovaskulær sygdom og hjertesvigt samt nyresvigt, KOL og kræft.

Få fokus på de måske oversete nyresvigtspatienter og de kræftpatienter, vi er forpligtede til at følge.

Der er hjælp at hente til håndtering af de store kroniske sygdomme i form af skemaer, flowcharts og fraser, der kan lette uddelegering af kontroller af osteoporose, myxødem og ukompliceret hypertension.

Der er lejlighed til at udveksle erfaringer med hinanden om organiseringen af disse kontroller. 

Bonus: ”Plug-and-Play”-oplæg til små kvalitetsprojekter i praksis.

Forløbet består af 4 moduler a 3 timer.

Får du røde knopper af allergier? Og åndenød af astmapatienten?

Mange patienter har interessante idéer om allergiske årsager til uklare symptomer.

Kan vaskepulver give høfeber, og kød give anafylaktisk shock? Er krydsallergi en fødevareallergi?

Når I har gennemført forløbet, er I blevet klare på udredning af høfeber samt diagnosticering, monitorering og behandling af astma.

Det bliver lettere at håndtere den vanskelige patient med klager over fødevareallergi og nældefeber. Endvidere lærer I om hvepse- og penicillinallergi, angioødem og anafylaktisk shock.

Der er forslag til instruks til personale for høfeber og astma samt frase til årskontrol for astma.

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

 

"Den store leder" - led efter inspiration og værktøjer.

Hvis der ikke er en synlig leder, vil nogen tage den uformelle dirigentstok. Tag den før dit personale.

Dette forløb starter inden første kursusdag med en video om ledelse, som I skal se derhjemme.

I første modul vil I få et overblik over de forskellige ledelsesopgaver.

I kan udveksle erfaringer med kollegerne om jeres egen praktiske ledelse med fokus på den faglige ledelse. Har I planer for faglig udvikling, efteruddannelse, sikring af kvalitet i arbejdet?

Dette forløb lægger op til diskussion om uddelegering og I får redskaber til praktisk implementering af ændringer eller små projekter i jeres praksis.

 • Med fokus på faglighed og kvalitet, har I så det rigtige personale? Har I det team, I fortjener?
 • Kan I forbedre jeres rekruttering af personale?
 • Kan I nedbringe ventetid og stress? Fx. ved at uddelegere eller aftale gode vaner mht. afbrydelser.

Få inspiration til at se på på din klinik, organisering og personale med nye øjne og rimelige forventninger til en bedre hverdag for dig.

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

Træt af søvnforstyrrelser?

”Jeg kan ikke sove, du må hjælpe mig med nogle sovepiller.”

Patienten klager over at sove for lidt, for meget eller for dårligt.

Når I har taget dette forløb, er I bedre til at skelne mellem de forskellige søvnforstyrrelser. Du får redskaber til at kvalificere søvnproblemet (Epworths søvnighedsscore, søvndagbog), fraser til journalen, og kendskab til kørselsforbud ved søvnapnø.

I vil også få materiale, der hjælper jer med udtrapningen af afhængighedsskabende medicin og et behandlingsredskab som alternativ til sovemedicin (søvnrestriktion).                       

Når I har gennemført dette forløb, kan I få en mere struktureret tilgang til patienten med søvnproblemer, så I kan målrette behandlingen og har andre tilbud end sovepiller.

Forløbet består af 2 moduler a 3 timer.

Materialet består af Gruppedannelse
 • Drejebøger (til facilitator)
 • Cases, som tager udgangspunkt i situationer fra jeres hverdag i praksis
 • Arbejdsspørgsmål
 • En række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne
 • Evaluering (SurveyXact)
Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler, at I er 5-12, da det bidrager til en god gruppedynamik - og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12.

Læs om vores gratis facilitatorkurser

Du kan også spørge i din DGE-gruppe eller klynge, om der er en uddannet facilitator, som vil hjælpe. Eller du kan kontakte en efteruddannelsesvejleder i din region.

Vejlederen kan hjælpe med at finde en facilitator eller en gruppe, som du kan deltage i.

Se kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejledere her (ligger bag login)

I kan vælge at afholde SGE-forløbene i klinikken, privat eller på et kursussted, f.eks. Comwell eller Scandic Hotel, som PLO-E har lavet en særaftale med.

Se adresseliste og kontaktoplysninger på konferencestederne

Hvis I bestiller et mødelokale, er det vigtigt, at I oplyser hotellet om særaftalen med Lægeforeningen/PLO Efteruddannelse samt at faktura skal udstedes til jer.

Er du berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, kan du efter afholdelse søge:

 • Kr. 4.500,- i efteruddannelseshonorar pr. dag (hverdage kl. 8-20)
 • Maks. kr. 2.800,- til fx forplejning pr. dag
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter