SGE-forløb (for læger)

PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Gruppen skal bestå af min. 5 personer. Vi anbefaler, at I er 5-12, da det bidrager til en god gruppedynamik, og det er svært at facilitere en gruppe på mere end 12.

Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag i praksis.

For at I som gruppe kan gennemføre et SGE-forløb, skal én i gruppen have gennemført et facilitatorkursus. Læs mere om vores facilitatorkurser her.

SGE-forløb Tilmelding
 • Den døende patient (2 moduler a 3 timer)
 • Den ældre patient (2 moduler a 3 timer)
 • Den tunge psykiatri i almen praksis (2 moduler a 3 timer)
 • Den diagnostiske udfordring (4 moduler a 3 timer)
 • Hverdagspsykiatri (4 moduler a 3 timer)
 • Patienten med svimmelhed (2 moduler a 3 timer)
 • Patienten med hovedpine eller føleforstyrrelser (2 moduler a 3 timer)
 • Patienten med ledsmerter (2 moduler a 3 timer)
 • Patienten med søvnforstyrrelser (2 moduler a 3 timer)
 • Faglig ledelse- (2 moduler a 3 timer)
 • Patienten med astma og allergier (2 moduler a 3 timer)
 • Patienten med flere samtidige sygdomme (4 moduler a 3 timer)

Gruppens facilitator skal senest 3 uger inden forventet start, sende en mail til euf.plo@dadl.dk med informationer om:

 • Tema
 • Deltagerliste (for- og efternavn)
 • Forventet start- og slutdato for forløbet
 • Adresse hvortil materialet skal sendes

Vi trykker og sender pt. SGE-materialet til den adresse, som facilitator oplyser. Vi overgår løbende til at sende det på mail til facilitator ligesom vi allerede gør med DGE-, KGE- og PGE-moduler.


Med eller uden konferencested

I kan vælge at afholde SGE-møderne i klinikken, privat eller på kursussted, f.eks. Comwell eller Scandic Hotel, som PLO-E har lavet en særaftale med. Se adresseliste og kontaktoplysninger på konferencestederne her. Det er vigtigt ved bestilling af mødelokaler, at I oplyser om særaftale med Lægeforeningen/PLO Efteruddannelse samt at faktura skal udstedes til jer.

Mangler du en gruppe eller en facilitator?

Tilskud fra Fonden for Almen Praksis

Er du interesseret i at gennemføre et SGE-forløb, men mangler en facilitator, kan du fx spørge i din klynge, om der er en uddannet facilitator som vil hjælpe. Du kan også kontakte en efteruddannelsesvejleder i jeres region. Vejlederen kan hjælpe med at finde en facilitator eller en gruppe, som du kan deltage i. Du finder kontaktoplysninger på efteruddannelsesvejlederne her (ligger bag login).

Tilskudsberettigede læger med konto i Fonden for Almen Praksis:

 • Kr. 4.500,- i efteruddannelseshonorar pr. dag (hverdage kl. 8-20)
 • Max kr. 2.800,- til fx forplejning pr. dag
 • Max kr. 1.500,- til transportudgifter

Læs mere om tilskud fra Fonden for Almen Praksis og log ind på din efteruddannelseskonto her

Tanken med systematisk efteruddannelse er, at du sørger for at komme igennem de forskellige temaer inden for en årrække. Hvis din efteruddannelsesgruppe vælger at gennemføre et SGE-forløb inden for et tema, som du allerede har gennemført som kursus, er det dog muligt for dig at deltage og samtidig trække på dine midler til systematisk efteruddannelse.