Guide til ansøgning om tilskud

  • Log på tilskudssystemet Log ind med dit personlige MitID her: https://plo.logbog.net/registration/nemIdLogin.php
  • Find kurset Tryk på ”Jeg er kursusdeltager”. Indtast aktivitetsnummer (husk at indtaste bindestreg) eller kursustitel. Vælg nu det kursus, du har deltaget i.
  • Systematisk eller selvvalgt kursus Kurser kan være godkendt som enten selvvalgt eller systematisk efteruddannelse (eller begge dele). Hvis kurset kun er godkendt som selvvalgt, vil det kun være muligt at vælge ”Søg selvvalgt tilskud”. For systematiske kurser kan du selv vælge om du vil trække tilskud fra din selvvalgte konto eller fra din systematiske konto.
  • Indtastning af beløb Du indtaster beløbene i de hvide felter for efteruddannelseshonorar, kursus- og transportudgifter. Under efteruddannelseshonorar og kursusudgifter kan du vælge at trække fra enten den selvvalgte eller systematiske konto, eller fordele beløbet imellem dem. Husk at du i kursusafgift maksimalt kan ansøge om det beløb, kurset har kostet (inkl. ophold og forplejning). Der kan søges tilskud for max. kr. 1.500,- i samlede transportudgifter. Der må ikke fremkomme røde tal.
  • Praksiskonto eller privatkonto Vælg praksiskonto eller privatkonto. Tryk ”Næste”, tjek at informationer er korrekte. Tryk derefter ”Send”.
  • Stikprøve Bemærk at du vil blive bedt om bilag hvis du bliver udtaget til stikprøvekontrol. Der skal uploades bilag for kursusafgift (dækker også evt. forplejning og ophold) samt andre transportudgifter (tog, fly, færge, parkering etc). Bliver du udtaget til stikprøvekontrol, vil systemet også informere dig om krav og fremgangsmåde.
  • Praksispersonale Tilskudsberettiget: Lægen logger ind med sit personlige MitID og vælger knappen ”Jeg ansøger om kurser for praksispersonale”. Kurset søges frem og processen ovenfor følges. Der skal bruges navn på personalet.