Gå til indhold

Systematisk efteruddannelse

Systematisk efteruddannelse (SE) er uddannelse inden for udvalgte temaer besluttet af Fonden for Almen Praksis, dvs. af PLO og regionerne i fællesskab.

Aftalen om systematisk efteruddannelse stiller krav om, at alle praktiserende læger skal deltage i 3 dages efteruddannelse inden for disse temaer hvert år.

Du modtager tilskud fra en særskilt SE-konto og bruger således ikke af dine midler til selvvalgt efteruddannelse. Du har op til kr. 26.400,- (3 systematiske dage) pr. år til systematisk efteruddannelse alene.

Du kan deltage i systematisk efteruddannelse ved at tage kurser afholdt af PLO-E eller andre arrangører. Du kan også tage systematisk efteruddannelse sammen med en lille gruppe læger som Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)

Læs om tilskud til systematisk efteruddannelse

 

TEMAER FRA OK14

TEMAER FRA 2020

TEMA FRA 2023

Den diagnostiske udfordring Faglig ledelse i almen praksis Kommunikation i almen praksis
Den døende patient Patienten med astma og allergier  
Den svære pædiatri i almen praksis Patienten med flere samtidige sygdomme  
Den tunge psykiatri i almen praksis Patienten med hovedpine eller føleforstyrrelser  
Den ældre patient Patienten med kroniske smerter  
Hverdagspsykiatri i almen praksis Patienten med ledsmerter  
Opdatering i børn og unge i almen praksis Patienten med rygsmerter  
Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet Patienten med svimmelhed  
  Patienten med søvnforstyrrelser  
  Ret og pligt – lægejura