Gå til indhold

Klog på KOL i egen praksis

Klog på KOL i egen praksis er en efteruddannelsesaktivitet afholdt i egen praksis eller som et samarbejde mellem to-tre nabopraksis.

Materialet består af en drejebog, faktaark og videoklip. Det er angivet i drejebogen, hvornår I skal afspille videoerne (husk at have adgang til PC og netværk under mødet). Ved større praksis foreslår vi visning via projektor. 

Praksis vælger en ordstyrer, der skal holde tidsplanen og facilitere diskussionen i praksis. Vi tilråder, at ordstyreren læser drejebogen igennem inden opdelingen besluttes.

Undervisningen foregår dels i et fællesspor, hvor hele praksis deltager. Og dels i to spor hvor praksis deles op, f.eks. i et læge/erfaren sygeplejerske-spor og et sekretær/andet personale-spor. Praksis vælger selv den opdeling, der passer dem bedst med udgangspunkt i lokale arbejdsfunktioner og kompetence/erfaringsniveau. 

Varighed                                                                                                                                                            Materialet består af to lektioner af ca. 60 minutter. De kan tages samlet, f.eks. en eftermiddag fra kl. 14-16 eller på forskellige dage. Den 3. lektion kan I enten bruge til at gennemskrive jeres egne retningslinjer eller I kan bruge det til at mødes med lokale samarbejdspartnere efter eget valg.

Tilskud fra Fonden for Almen Praksis                                                                                                          Hvis du er tilskudsberettiget læge kan du efter afholdelse søge:

  • 0,5 dags efteruddannelseshonorar á kr. 2.000,-
  • Eventuelle transportudgifter maks. kr. 1.500,-.

2023-0346   Aktivitetsnummer for 2023 (læger)
2023-0365* Aktivitetsnummer for 2023 (praksispersonale)**

* Brug dette aktivitetsnummer for personalet, hvis I har afholdt Klog på KOL mellem 1. januar - 30. juni 2023.

**Fra 1. juli 2023 er der nye regler for tilskud til praksispersonalets efteruddannelse. Læs mere her