Gå til indhold

Se takster og søg tilskud

Er du praktiserende læge og berettiget til efteruddannelsesmidler fra Fonden for Almen Praksis, kan du søge tilskud, når efteruddannelsesaktiviteten har været afholdt.

For efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste gælder:

 • 1 kursushverdag  = min. 5 effektive timer
 • ½ kursushverdag = min. 3 effektive timer

 

Tilskud til

 • Kr. 4.500 i efteruddannelseshonorar pr. kursushverdag
 • Maks. kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift (inkl. evt. ophold/forplejning)
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

 • Kr. 4.000 i efteruddannelseshonorar pr. kursushverdag
 • Maks. kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift (inkl. evt. ophold/forplejning)
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter*

*For lægedage gælder, at der kan søges tilskud på op til 2.000 kr. i transport.

Du kan vælge at bruge op til 25% af dine selvvalgte midler til indkøb af studiemateriale.

Det kan fx være opslagsværker, relevante bøger, skulderled, anatomi-plakater m.v.

Oversigt over godkendt faglitteratur og andet materiale ser du, når du logger ind på din efteruddannelseskonto.

Læger:

 • Kr. 4.000,- i efteruddannelseshonorar 
 • Maks. kr. 2.800,- til fx forplejning 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Praksispersonale*:

 • Kr. 2.820,- i tabt arbejdsfortjeneste
 • Maks. kr. 3.100,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter 

*OBS på ændringer i tildelingen af midler til praksispersonale pr. 1. juli 2023.

Læs mere længere nede på siden under fanen Praksispersonalekurser

 • Kr. 4.500,- i efteruddannelseshonorar pr. kursusdag (hverdage kl. 8-20)
 • Maks. kr. 2.800,- til fx forplejning pr. kursusdag 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

 • Kr. 2000,- i efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste
 • Maks kr. 2.800,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Efteruddannelseshonoraret kan enten søges gennem den regionale DGE-ordning eller som tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Gennemfører man modulet i sin DGE-gruppe, er det gruppelederen, som søger om honoraret.

Det er lægen i hvert personales klinik, der søger tilskuddet*

 • Kr. 1.410,- i tabt arbejdsfortjeneste 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter 

 

*OBS på ændringer i tildelingen af midler til praksispersonale pr. 1. juli 2023.

Læs mere under fanen Praksispersonalekurser

Fra 1. juli 2023 oprettes en ny tilskudsordning, hvor klinikken får tildelt kr. 5000,- pr. lægekapacitet til praksispersonalets efteruddannelse i resten af 2023. 

Der kan søges tilskud til godkendt efteruddannelse for praksispersonale med sundhedsfaglig uddannelse samt lægesekretærer, der er ansat min. 20 timer ugentligt. Tilskud kan ikke søges til medicinstuderende, uddannelseslæger m.v.

En Læge Tæt På Dig-indsatsen, hvor der fra regeringens side var sat midler af til efteruddannelse af praksispersonale, har været en stor succes, og nu er den afsatte pulje opbrugt. Det betyder, at der ikke kan søges tilskud fra denne pulje for kurser, der er afholdt efter den 30. juni 2023. Kurser, som er opdelt i moduler, hvor nogle af modulerne er afholdt inden den 30. juni 2023, er dog fortsat dækket af puljen.

Der kommer mere information ud om, hvordan midlerne rent praktisk bliver tildelt i løbet af september, men man vil naturligvis kunne søge med tilbagevirkende kraft for aktiviteter gennemført i juli, august og september.

 •          Kr. 2.820,- til tabt arbejdsfortjeneste
 •          Maks. kr. 3.100,- til fx kursusafgift inkl. forplejning
 •          Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Trin-for-trin-guide til ansøgning om tilskud (åbner i nyt vindue)

 • Kr. 3.200.- i tabt arbejdsfortjeneste (efteruddannelseshonorar) pr. kursusdag
 • Fuld dækning til transportudgifter

For Praksiskøbskurser er der en egenbetaling på kr. 4.000, som vil blive trukket fra dine egne efteruddannelsesmidler. Hvis du ikke har kr. 4.000 stående på din selvvalgte efteruddannelseskonto, vil du få det mindre udbetalt.

Takster for Grundkursus pr. kursus
Kr. 4.500 i kursusafgift.
Kr. 3.200 i efteruddannelseshonorar.
Kr. 2.000 i transportudgifter.

Takster for Ledelseskursus pr. kursus
Kr. 9.200 i kursusafgift.
Kr. 3.200 i efteruddannelseshonorar.
Kr. 2.000 i transportudgifter.

OK22 - Erfarne læger
Har du som praktiserende læge haft egen praksis i 5 år eller mere, tilbydes du 2 ekstra dages efteruddannelse om året til at bruge på kurser indenfor ledelse og organisation.

Der gælder samme satser som for den selvvalgte efteruddannelse:
Kr. 4.000 i efteruddannelseshonorar pr. kursus.
Kr. 2.800 i kursusafgift pr. dag.
Kr. 1.500 i transportudgifter pr. modul/kursus.

Kun hvis du har brugt dine 2 ekstra dage vil der blive trukket midler fra din konto, ellers trækkes de direkte fra Fonden

Kurser inden for OK22 - Erfarne læger kan være kurser såsom Effektiv klinikdrift

Hvis du er i tvivl om et kursus falder under kategorien OK22 - Erfarne læger, kan du kontakte Fonden for Almen Praksis på telefon 3544 8498 eller via euf.plo@dadl.dk 

OK22 - Nynedsatte læger
Hvis du IKKE har haft egen praksis i 5 år eller mere, har vi et tilbud om, at du kan deltage på kurser til Nynedsatte læger, hvor du som læge IKKE bruger dine egne efteruddannelsesmidler. 

Tilskud:
Kr. 12.000 i efteruddannelseshonorar pr. kursus.
Kr.   1.500 i transportudgifter pr. modul.

Hvis du er i tvivl om et kursus falder under kategorien OK22 - Nynedsatte læger, kan du kontakte Fonden for Almen Praksis på telefon 3544 8498 eller via euf.plo@dadl.dk 

Kr. 4.500 i efteruddannelseshonorar pr. dag. 
Maks. kr. 1.500 til transportudgifter.

Tilskuddet bliver IKKE trukket fra din egen efteruddannelseskonto.

Kr. 2.250 i efteruddannelseshonorar (halv dag) 
Maks. kr. 1.500 til transportudgifter.

Tilskuddet bliver IKKE trukket fra din egen efteruddannelseskonto.