Gå til indhold

Se takster og søg tilskud

Er du praktiserende læge og berettiget til efteruddannelsesmidler fra Fonden for Almen Praksis, kan du søge tilskud, når efteruddannelsesaktiviteten har været afholdt.

For efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste gælder:

 • 1 kursushverdag  = min. 5 effektive timer
 • ½ kursushverdag = min. 3 effektive timer

 

Tilskud til

 • Kr. 4.500 i efteruddannelseshonorar pr. kursushverdag
 • Maks. kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift (inkl. evt. ophold/forplejning)
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

 • Kr. 4.000 i efteruddannelseshonorar pr. kursushverdag
 • Maks. kr. 2.800,- i tilskud til kursusafgift (inkl. evt. ophold/forplejning)
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter*

*For lægedage gælder, at der kan søges tilskud på op til 2.000 kr. i transport.

Du kan vælge at bruge op til 25% af dine selvvalgte midler til indkøb af studiemateriale.

Det kan fx være opslagsværker, relevante bøger, skulderled, anatomi-plakater m.v.

Oversigt over godkendt faglitteratur og andet materiale ser du, når du logger ind på din efteruddannelseskonto.

Læger:

 • Kr. 4.000,- i efteruddannelseshonorar 
 • Maks. kr. 2.800,- til fx forplejning 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Praksispersonale*:

 • Kr. 2.820,- i tabt arbejdsfortjeneste
 • Maks. kr. 3.100,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter 

*OBS på ændringer i tildelingen af midler til praksispersonale pr. 1. juli 2023.

Læs mere længere nede på siden under fanen Praksispersonalekurser

 • Kr. 4.500,- i efteruddannelseshonorar pr. kursusdag (hverdage kl. 8-20)
 • Maks. kr. 2.800,- til fx forplejning pr. kursusdag 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

 • Kr. 2000,- i efteruddannelseshonorar/tabt arbejdsfortjeneste
 • Maks kr. 2.800,- til fx forplejning
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Efteruddannelseshonoraret kan enten søges gennem den regionale DGE-ordning eller som tilskud fra Fonden for Almen Praksis.

Gennemfører man modulet i sin DGE-gruppe, er det gruppelederen, som søger om honoraret.

Det er lægen i hvert personales klinik, der søger tilskuddet*

 • Kr. 1.410,- i tabt arbejdsfortjeneste 
 • Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter 

 

*OBS på ændringer i tildelingen af midler til praksispersonale pr. 1. juli 2023.

Læs mere under fanen Praksispersonalekurser

Fra 1. juli 2023 oprettes en ny tilskudsordning, hvor klinikken får tildelt kr. 5000,- pr. lægekapacitet til praksispersonalets efteruddannelse i resten af 2023. 

Der kan søges tilskud til godkendt efteruddannelse for praksispersonale med sundhedsfaglig uddannelse samt lægesekretærer, der er ansat min. 20 timer ugentligt. Tilskud kan ikke søges til medicinstuderende, uddannelseslæger m.v.

En Læge Tæt På Dig-indsatsen, hvor der fra regeringens side var sat midler af til efteruddannelse af praksispersonale, har været en stor succes, og nu er den afsatte pulje opbrugt. Det betyder, at der ikke kan søges tilskud fra denne pulje for kurser, der er afholdt efter den 30. juni 2023. Kurser, som er opdelt i moduler, hvor nogle af modulerne er afholdt inden den 30. juni 2023, er dog fortsat dækket af puljen.

Der kommer mere information ud om, hvordan midlerne rent praktisk bliver tildelt i løbet af september, men man vil naturligvis kunne søge med tilbagevirkende kraft for aktiviteter gennemført i juli, august og september.

 •          Kr. 2.820,- til tabt arbejdsfortjeneste
 •          Maks. kr. 3.100,- til fx kursusafgift inkl. forplejning
 •          Maks. kr. 1.500,- til transportudgifter

Trin-for-trin-guide til ansøgning om tilskud (åbner i nyt vindue)

 • Kr. 3.200.- i tabt arbejdsfortjeneste (efteruddannelseshonorar) pr. kursusdag
 • Fuld dækning til transportudgifter