Gå til indhold

Tilskud til DGE-moduler

Tilskud til læger tages fra egne selvvalgte midler.
Vikarer uden konto i fonden kan ikke få tilskud.

Hvis du er berettiget til tilskud fra Fonden for Almen Praksis, gælder følgende takster for deltagelse i et DGE-modul:

  • Efteruddannelseshonorar for en halv kursushverdag (hverdage kl. 8-20): 2.000 kr.
  • Kursusgebyr samt udgifter i forbindelse med ophold, pr. godkendt kursusdag (inkl. weekend): Op til 2.800 kr.
  • Transportudgifter pr. kursusaktivitet eller pr. adskilt gruppe af kursusdage: max. 1.500 kr.

Du kan søge om tilskud, efter modulet har været afholdt.

Hvis I har delte udgifter i forbindelse med afholdelse af DGE-modulet, skal der ved ansøgning om tilskud, udfyldes en særlig tilskudsblanket. Facilitator skal udfylde blanketten, underskrive den og sende en kopi med bilag til alle deltagere. Hvis I bliver udtaget til stikprøvekontrol, skal I hver især vedhæfte denne blanket og bilagene. Blanketten fremsendes til facilitator ved bestilling af DGE-modul.

Læs mere i vejledningen for tilskudsberettiget efteruddannelse.

Sådan søger du tilskud
Du søger tilskud her. Du skal logge på med dit private NemID eller MitID. Ved deltagelse i et DGE-modul skal du bruge nedenstående aktivitetsnumre. Hvis du afholder et DGE-modul på begge sider af årsskiftet, kan du vælge, om du vil tage en dag fra hvert år.

2022-0338 DGE - ADHD

2022-0293 DGE - Allergi

2022-0294 DGE - Antibiotika

2022-0295 DGE - Anæmi hos ældre

2022-0296 DGE - Blødningsforstyrrelser

2022-0297 DGE - Diabetes i almen praksis

2022-0298 DGE - Hjerteinsufficiens

2022-0299 DGE - Inflammatorisk tarmsygdom

2022-0300 DGE - Neurologi

2022-0301 DGE - Pædiatri

2022-0302 DGE - Spiseforstyrrelser

2022-0303 DGE - Thyreoideasygdomme

2022-0542 DGE - Hypertension