Klog på KOL i egen praksis

PLO-E har udviklet et nyt koncept ”Klog på KOL i egen praksis” til afholdelse i egen praksis eller som et samarbejde mellem to-tre nabopraksis. Kurset er gratis og kan downloades her på siden.

Klog på KOL i egen praksis er en efteruddannelsesaktivitet afholdt i egen praksis eller som et samarbejde mellem to-tre nabopraksis. Materialet består af en drejebog, faktaark og videoklip. Det er angivet i drejebogen, hvornår videoerne kan startes fra en computer med internetadgang. Ved større praksis foreslås visning via projektor. Praksis vælger en ordstyrer, der skal holde tidsplanen og facilitere diskussionen i praksis.

Undervisningen foregår dels i et fællesspor, hvor hele praksis deltager. Dels i to spor, hvor praksis deles op for eksempel i et læge/erfaren sygeplejerske-spor og et sekretær/andet personale-spor. Praksis vælger selv den opdeling, der passer dem bedst med udgangspunkt i lokale arbejdsfunktioner og kompetence/erfaringsniveau. Det tilrådes, at ordstyreren læser drejebogen igennem inden opdelingen besluttes.

Materialet består af to lektioner af ca. 60 minutter. De kan tages samlet, for eksempel en eftermiddag kl. 14-16 eller på forskellige dage. Den 3. lektion kan I enten bruge til at gennemskrive jeres egne retningslinjer, eller I kan bruge det til at mødes med lokale samarbejdspartnere efter eget valg.

Kurset er tilskudsberettiget for læger i Fonden for Almen Praksis med 0,5 dags efteruddannelseshonorar á kr. 2.000,- og transportudgifter op til kr. 1.500,-.

For praksispersonale er kurset godkendt til 0,5 dags tabt arbejdsfortjeneste á kr. 1.410,- og transportudgifter op til kr. 1.500,-.


2022-0363 Aktivitetsnummer for 2022 (læger)
2022-0698 Aktivitetsnummer for 2022 (praksispersonale)

2023-0346 Aktivitetsnummer for 2023 (læger)
2023-0365 Aktivitetsnummer for 2023 (praksispersonale)