Gå til indhold

Tildeling af midler

Du kan altid se, hvor mange midler du har til rådighed ved at logge ind på din efteruddannelseskonto

 

Hvornår er jeg berettiget til efteruddannelsesmidler fra Fonden for Almen Praksis?

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr. årligt
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage årligt

Ansætte læger på regions- eller udbudsklinikker kan evt. gives en forholdsmæssig tildeling af midler alt efter hvor meget lægen er til stede i klinikken.

I de fleste tilfælde vil der blive givet fuld tildeling. Der indgår en afvejning i forhold til, om lægen har tid til at nå at anvende midlerne.

Med tildelingen af midler følger samtidigt et krav om deltagelse i systematisk efteruddannelse.

En fuld årlig tildeling består af:

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 21.400 kr.
 • Konto til systematisk efteruddannelse: 3 dage

 

Læger i praksisamanuensisfase II*

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 2.000 kr., dækkende en 6 måneders praksisamanuensis-periode

*Bemærk at uddannelseslæger (amanuensisfase II og III) ikke kan søge om tilskud til:

 • Efteruddannelseshonorar (med undtagelse af PLO-E’s praksiskøbskurser)
 • Udarbejdelse af personlig læreplan (PLP)

Læger i praksisamanuensisfase III*

 • Konto til selvvalgt efteruddannelse: 4.000 kr., dækkende en 12 måneders praksisamanuensis-periode.

*Bemærk at uddannelseslæger (amanuensisfase II og III) ikke kan søge om tilskud til:

 • Efteruddannelseshonorar (med undtagelse af PLO-E’s praksiskøbskurser)
 • Udarbejdelse af personlig læreplan (PLP)
 • Deltagelse i Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE)

 • Fuld refusion for kursusafgiften
 • Erstatningsbeløb udbetalt til tutorlægen for tabt arbejdsfortjeneste for uddannelseslægens deltagelse i godkendte kurser udbudt af PLO Efteruddannelse

 •         Læger ansat som vikarer
 •         Tjenestemands- og kommunalt ansatte læger eller lignende vilkår
 •         Læger med vagtydernummer
 •         Pensionerede læger (medmindre de er fastansat iht. §16, stk. 7 eller §20

Tilskud til praksispersonalets efteruddannelse

Klinikker tildeles midler til brug for efteruddannelse af praksispersonale med sundhedsfaglig uddannelse og lægesekretærer, som er ansat minimum 20 timer ugentligt (ikke medicinstuderende, uddannelseslæger mv.)

Klinikken får tildelt 5.000 kr. pr. lægekapacitet til brug i andet halvår af 2023.

Tildelingen kan kun benyttes til praksispersonalekurser, som er godkendt i Fonden for Almen Praksis. 

Tildelingerne er personlige og kan ikke overdrages til andre, eksempelvis i forbindelse med ophør af praksis eller til praksispersonale, vikarer mv. Går en læge bort, tilfalder evt. ubrugte midler Fonden for Almen Praksis.

Tildelingerne sker fra og med den dato, hvor du overtager praksis eller ansættes i praksis.