Gå til indhold

Ekspertrådgivning om arbejdsmiljø

Som ansat på et hospital, sygehus eller anden regional arbejdsplads, kan I søge om ekspertrådgivning til at støtte og styrke arbejdet med at skabe og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø.

Er der arbejdsmiljøproblemer på din arbejdsplads, så kontakt din AMiR og/eller din tillidsrepræsentant. De kan via MED-systemet evt. iværksætte, at I kan få råd og vejleding fra Ekspertrådgivningen eller BFA's besøgsteam, hvis der er enighed om det i MED. 

Læger holder frokostmøde på hospital.
Sæt fokus på arbejdsmiljøet på jeres afdeling.

Som arbejdsplads kan I kontakte rådgivningen og fx sætte fokus på temaer som: 

  • Forandringer på arbejdspladsen
  • Vold og krænkelser
  • Arbejdspladskultur og løsning af kerneopgaven
  • Introduktion og fastholdelse af medarbejdere
  • Forebyggelse og håndtering af fælles udfordringer i arbejdsmiljøet