Gå til indhold

Afdelingslægens 10 efteruddannelsesdage

Er du speciallæge og ansat som afdelingslæge i en region har du ret og pligt til efteruddannelse i minimum 10 dage om året. Ved den årlige medarbejderudviklingssamtale skal du og din leder lægge en uddannelsesplan.

Yngre Læger har ved den seneste overenskomst styrket afdelingslægers rettigheder til efteruddannelse. Du og din leder har et fælles ansvar for, at du får minimum 10 efteruddannelsesdage om året. 

Læg en uddannelsesplan

Som afdelingslæge skal du hvert år have en medarbejderudviklingssamtale (MUS) med din leder. Til den årlige MUS skal I lægge en efteruddannelsesplan for dig. Og I skal aftale et tidspunkt i løbet af året, hvor I sammen følger op på planen.

Er planen ikke gennemført, aftaler I en ny efteruddannelsesplan, som kan have et flerårigt sigte.

Hvis du ikke har brugt dine 10 dage, kan du aftale med din leder, at de overføres til næste år.

Spørgsmål og svar om de 10 efteruddannelsesdage

Efteruddannelse og kompetenceudvikling kan være alt fra internationale kongresser og konferencer, faglige arrangementer, kurser og seminarer eller i det daglige arbejde via kompetenceudviklingsaktiviteter. 

Det afgørende er, at du opnår kompetencer, som du og din leder vurderer, der er brug for. 

På de enkelte afdelinger fastlægges efteruddannelsen normalt efter en uddannelsesplan, der tilgodeser de forskellige lægers behov, men også hensynet til den nuværende og fremtidige patientbehandling, udvikling med videre. 

Ud over tjenestefrihed med løn har du som afdelingslæge også ret til at få dækket kursusafgift, transport- og opholdsudgifter m.v. i de 10 dage efteruddannelsesdage.

Husk at aftale med din leder, hvad din arbejdsplads vil dække af udgifter helt eller delvist - fx ved længerevarende kongresser i udlandet. 

Du har stadig ret til 10 dage til efteruddannelse om året, også selvom du er på deltid.

Retten – og pligten – til de 10 årlige efteruddannelsesdage er ikke afhængig af dit timetal. Som deltidsansat afdelingslæge har du jo samme behov for at vedligeholde og udvikle dine kompetencer som dine speciallægekollegaer, der er ansat på fuldtid.

Efteruddannelse for afdelingslæger

Husk: 

  • Du har ret til 10 efteruddannelsesdage om året, hvis du er omfattet af den regionale overenskomst - så husk at efterspørge det.
     
  • Efteruddannelse aftales ved din årlige MUS-samtale, hvor du sammen med din leder lægger en efteruddannelsesplan, som I er enige om, og som din leder dermed godkender. 
     
  • Aftal med din leder, hvad din arbejdsplads kan dække af udgifter - fx ved længerevarende kongresser i udlandet.