Gå til indhold

”Vi skal tale åbent om vores løn – det er den bedste måde at hjælpe hinanden på”

Tue Kruse Rasmussen har mange års erfaring som tillidsvalgt for Yngre Læger. Han er begyndt at se en ændring i måden, speciallægerne forhandler deres løn på. Men vi er langt fra i mål, mener han.

4. juli 2024

Det er tydeligt at mærke på Tue Kruse Rasmussen, der selv er afdelingslæge, at han har en sag – nemlig at motivere speciallægerne til at lønforhandle. Som samtalen skrider frem, bliver han mere og mere optaget af, hvad der skal til for at få flere speciallæger til forhandlingsbordet. Han ser en udvikling i retning af, at flere interesserer sig for deres løn, men der er stadig mange, som ikke står på deres ret til en forhandling. Og hvis man ikke spørger, så får man heller ikke noget, er hans erfaring:

”Det er altså meget få cheflæger, der kommer af sig selv og spørger, om du vil have mere i løn. Vi skal selv tage initiativet. Det er en del af spillet i en lønforhandling,” siger han.

Som uddannelseslæge er lønstigningerne typisk aftalt i overenskomsten. Det ændrer sig, når man bliver speciallæge. Her bliver man fastansat i en stilling som afdelingslæge, hvor der er aftalt en grundløn i overenskomsten. Derfor er det en ’skal-opgave’ at forhandle sin løn som afdelingslæge. For eksempel hvis man skifter stilling, eller hvis man får nye større opgaver, mener Tue Kruse Rasmussen.

Tue Rasmussen
Tue Kruse Rasmussen er afdelingslæge og mener, at speciallæger skal være meget mere aktive i forhold til løn

Din løn skal ikke være en hemmelighed

Åbenhed om løn er essentiel, og det er der ifølge Tue Kruse Rasmussen mange gode grunde til.

"Vi skal tale åbent om vores løn med vores kolleger. Ved at dele viden om løn og lønforhandlinger hjælper vi hinanden med at forstå, hvad der er realistisk og normalt, og hvordan man forhandler," siger han.

Tue Kruse Rasmussen mener, at vi kun hjælper modparten ved at gøre vores lønninger til en hemmelighed. 

"Det er simpelthen sværere at være godt forberedt over for modparten, hvis du ikke kender dine kollegers løn," siger han.

Du er ikke til besvær 

Tue Kruse Rasmussen oplever, at der stadig er stor usikkerhed blandt læger, når det kommer til lønforhandlinger:

”Jeg møder ofte kolleger, som føler sig til besvær, hvis de overvejer at lønforhandle. De vil helst ikke forstyrre. Den tankegang skal vi væk fra. Man er ikke besværlig, eller på nakken af sin chef, når man beder om at forhandle løn. Man er derimod professionel, og lønforhandling er en naturlig del af at tage sin karriere alvorligt,” siger han.

Tues gode råd til lønforhandling som speciallæge

  • Det er FTR/TR og HR, der har forhandlingsretten, og de skal godkende et forhandlingsresultat. Det er derfor vigtigt, at man som afdelingslæge kører forhandlingsprocessen sammen med FTR/TR. Hvor meget hver part står for kan variere
  • Husk, at du har ret til lønforhandling og sig altid til en jobsamtale, at du også gerne vil se på lønnen, inden du eventuelt takker ja
  • Tag gerne fat i din fællestillidsrepræsentant (FTR) som speciallæge, da FTR har det nødvendige overblik over speciallægers løn på det sygehus, hvor du arbejder
  • Forberedelse og atter forberedelse inden forhandlingen er vigtig. Tal med din tillidsrepræsentant (TR), din FTR, dine kolleger og gennemgå med dem, hvad du skal slå på for at få mere i løn. Til lønforhandlingen skal du nemlig være klar til at argumentere for, hvad du gerne vil opnå og hvorfor
  • Det er vigtigt at have en realistisk tilgang og at forventningsafstemme inden en forhandling. Hvor vigtigt det er for dig at få et løntillæg – er du for eksempel villig til at takke nej til stillingen?
  • Overvej nøje, hvilke kompetencer eller særlige opgaver, du har, som du kan bruge i forhandlingen
  • Vær proaktiv i dine forhandlinger. Det er bedre at forhandle, inden du overtager eventuelle ansvarsområder eller opgaver end at komme bagefter og ville forhandle
  • Gå ikke til en lønforhandling, hvis du er frustreret eller vred. Det er ikke et godt udgangspunkt for en konstruktiv forhandling. Det er vigtigt at have et sundt forhandlingsmiljø og ikke lade eventuelle frustrationer tage over. Det kan påvirke dit resultat negativt

Om Tue Kruse Rasmussen

Tue Kruse Rasmussen er afdelingslæge med mange års erfaring som både TR og FTR. Han er uddannet reumatolog og arbejder på Diagnostisk Center på Regionshospitalet Silkeborg. Han er netop valgt ind i Yngre Lægers bestyrelse som forperson for Overenskomstudvalget.