Gå til indhold

Dokumenter til 1 dags SGE-forløb

Til deltagerne

SGE-forløbet er bygget op, så der sker en udveksling af jeres viden og erfaring. Der er derfor lagt op til diskussion i smågrupper og efterfølgende opsamling i plenum. 

En række videoklip bidrager med vidensinput, men husk på, at der ikke er tale om den ultimative sandhed.

En vigtig del af konceptet er, at I sammen i smågrupper søger viden i opslagsværker som f.eks. Lægehåndbogen, IRF, Interaktionsdatabasen, Medibox, ProMedicin. 

Facilitators rolle

Facilitator for din gruppe har deltaget i et kursus for at blive klædt på til rollen som facilitator. Facilitators opgave er at understøtte læringen i gruppen, bl.a. ved at sørge for at alle kommer til orde, og ved at overholde tidsplanen.

Husk på, at facilitator ikke er ekspert på det faglige indhold. Når I er i plenum, vil facilitator fokusere på sin facilitatorrolle. Under arbejdet i smågrupper deltager vedkommende derimod på lige fod med jer andre. 

 

Når I har afholdt begge moduler, kan du søge tilskud fra Fonden for Almen Praksis, hvis du er tilskudsberettiget læge.

Log ind på din efteruddannelseskonto og vælg rubrikken Jeg er kursusdeltager.

Søg aktiviteten frem ved at skrive SGE, tema samt årstal, fx SGE Patienten med ledsmerter 20XX eller SGE Faglig ledelse 20XX

SGE-forløbet (1 dag) er godkendt til:

  • Efteruddannelseshonorar pr. kursushverdag (kl. 8 – 20): 4.500 kr.
  • ”Kursusafgift”. SGE er gratis, men eventuelle udgifter til fx forplejning: maks. 2.800 kr.
  • Transportudgifter pr. møde (maks. 2 møder): maks. 1.500 kr.

Har du har brugt alle dine midler til systematisk efteruddannelse, kan du trække på din konto til selvvalgt efteruddannelse med de takster, der gælder for denne.

Stikprøvekontrol - Bliver du udtaget til stikprøvekontrol, skal du vedhæfte:

  • Tilskudsblanket og bilag/kvitteringer. Hvis I har haft delte udgifter til fx forplejning, skal I hver især kunne fremvise en tilskudsblanket, der er udfyldt af facilitator samt bilag. 
  • Dokumentation for evt. andre transportudgifter (parkering, bro eller lign.)

Kørsel i egen bil skal ikke dokumenteres.

Til facilitator

SGE-forløbet består af moduler med sessioner, der suppleres med videoklip. Forløbet består samlet af 6 timers effektivt arbejde, dvs. uden pauser, og er opbygget af 2 moduler af hver 3 timers varighed.

Forløbet er bygget op, så der sker en udveksling af jeres viden og erfaring. Der er derfor lagt op til diskussion i 3-mandsgrupper (alternativt 4-mandsgrupper) og efterfølgende opsamling i plenum. Det skal sikre, at alle får reflekteret og kommer til orde i et trygt miljø samt at der opnås diversitet i tilgangen til spørgsmålene.

En vigtig del af konceptet er, at I sammen i smågrupper søger viden i opslagsværker som fx Lægehåndbogen, IRF, Interaktionsdatabasen, Medibox, ProMedicin. Du må gerne opfordre deltagerne til at slå ting op, som de er i tvivl om, og dele det med resten af gruppen.

Materialet består af:

  • To drejebøger (ét eksemplar til dig). Starttidspunkt er sat til kl. 17 og der er ikke indsat pause. Vi foreslår, at du ændrer tidspunkterne, så de passer med jeres starttidspunkt, og at du indlægger en pause.
  • To moduler med sygehistorier (sessioner) og spørgsmål
  • En række videoklip (link fremsendt i mail)
  • En række faktaark og evt. bilag
  • Evaluering 

Det er vigtigt, at du fortæller dine gruppemedlemmer, at videoklippene ikke beskriver den ultimative sandhed. De skal i stedet ses som forskellige faglige perspektiver.

Du kan videresende linket til videoklippene til deltagerne, så de kan downloade dem på egen computer og tage dem med hjem. Vi vil dog foreslå, at du først gør dette ved afslutningen af modul 2, så deltagerne ikke kan se videoklippene på forhånd.

Din rolle og forberedelse

Din rolle er at facilitere gruppen godt igennem forløbet og samtidig selv få noget ud af det. Du er ikke ekspert i forhold til indholdet. Som forberedelse til møderne er det vigtigt, at du har læst drejebogen grundigt igennem og har styr på tidsplanen. Derudover anbefaler vi, at du har læst alle casene igennem, så du har et overblik over, hvad forløbet indeholder.

Det er din rolle at styre tiden under hele forløbet og under diskussionerne i plenum. Helst på en måde så alle kommer til orde.

Du behøver ikke at se videoklippene på forhånd, men det er en god idé at tjekke, at teknikken virker. Vi anbefaler desuden, at du forbereder inddelingen af grupper (3-4 i hver gruppe) på forhånd. Som facilitator vurderer du, om gruppen skal beholde samme smågrupper gennem hele forløbet. Det kan give variation og et friskt pust at skifte medlemmerne ud.

Inden gruppearbejdet er det vigtigt, at du fortæller deltagerne, at der ikke er tid til at nå omkring alle detaljer i diskussionen af spørgsmålene. Det er derimod vigtigt, at alle grupper når igennem alle spørgsmål. 

Under møderne anbefaler vi, at du fokuserer på din rolle som facilitator. Det betyder, at du ikke deltager i diskussionen, men faciliterer den. Til gengæld deltager du på lige fod med de andre gruppemedlemmer i arbejdet i smågrupper.