Gå til indhold

Brænder du for efteruddannelsesområdet?

PLO Efteruddannelse søger 2-3 lægefaglige uddannelseskonsulenter til vores kurser og konferencer.

Ansøgningsfrist: 30. august 2024, kl. 12.00

Et par af vores meget erfarne lægefaglige uddannelseskonsulenter nærmer sig deres pension inden for de næste par år. Da vi gerne vil sikre en god indføring i jobbet som lægefaglige uddannelseskonsulent i PLO-E, søger vi allerede nu deres efterfølgere. Der vil således være en oplæringsperiode, hvor du som kommende konsulent får muligheden for at arbejde sammen med vores nuværende konsulenter. Det gør vi også for at tiltrække ansøgere som måske ikke har arbejdet intensivt med efteruddannelse, men brænder for området.  

Dine opgaver
Din primære opgave som konsulent er at være ansvarlig for vores udbud af lægefaglige kurser. Du skal ikke kun stå fagligt på mål for vores udbud, men skal også kunne skabe samlende overblik, herunder sikre at vores kurser lever op til godkendelseskriterierne for tilskudsberettiget efteruddannelse. Som lægefaglig konsulent skal du være bindeleddet mellem kursus- og konferencekoordinatorerne i sekretariatet og de mange dygtige kursusledere og undervisere vi har tilknyttet. Derudover ligger der også en opgave med at dele viden og erfaring med de mange andre lægefaglige konsulenter i PLO-E. Og, så skal du kunne begå dig i vores politiske system, herunder deltage i møder med PLO’s og DSAM’s Efteruddannelsesudvalg.

Et vigtigt fokus for dig vil være at sikre den faglige udvikling i vores kurser og konferencer og videreføre vores gode erfaringer med at styrke læringen gennem en målrettet transfer-indsats. Sidstnævnte vil ske i tæt samarbejde med et par chefkonsulenter i sekretariatet.  

Konsulentstillingen er en generalist-stilling, men du må i ansøgningen meget gerne skrive om der er særlige områder, du er optaget af. Vi vil således gerne høre om du har særlige interesser inden for arbejdet med:

  • Kurser inden for den systematiske efteruddannelse
  • Kurser inden for den selvvalgte efteruddannelse
  • Kurser inden for ledelse og kommunikation
  • Eventuelt andre kursustyper eller emner fx e-læring, webinarer osv. 

Du må også meget skrive om du på sigt har mod på at arbejde med vores forskellige konferencer, herunder blandt andet Lægedage.

Om dig
Vi lægger vægt på at du er god til at skabe relationer internt såvel som eksternt, og at du har solidt kendskab til almen praksis og ved hvordan hverdagen ser ud i forhold til at holde sine kompetencer ved lige. Du skal i den sammenhæng kunne favne mange forskellige dedikerede kollegaer, som kan have meget forskellige faglige tilgange. I øvrigt er det et krav at du selv er aktiv praktiserende læge.

Det er desuden vigtigt, at du arbejder struktureret og er god til at overholde deadlines. Du skal bidrage med god energi, ja, du skal kunne lade dig gribe af arbejde med at skabe den bedst mulige efteruddannelse for dine kollegaer. 

Da du også skal have et tæt samarbejde med sekretariatet på Østerbro, er det vigtigt at du evner at skabe en tæt og god dialog med de forskellige kursus- og konferencekoordinatorer, som er dem der i det daglige holder maskineriet i gang.

Hvem er vi
PLO Efteruddannelse blev etableret i 2013 og er en del af Praktiserende Lægers Organisation. Vi udbyder en lang række kurser i løbet af året til praktiserende læger og deres personale samt står for en stor årlig konference, Lægedage, med ca. 3.000 deltagere fra almen praksis. Dertil kommer et par mellemstore konferencer for lægerne og deres personale med hver ca. 250 - 300 deltagere. Derudover er vi efteruddannelsessekretariat for Fonden for Almen Praksis, som udbetaler tilskud til lægerne, når de og deres personale deltager i efteruddannelse. 

I sekretariatet er der, ud over efteruddannelseschefen, to chefkonsulenter, en specialkonsulent og to konsulenter. Der er ti kursus- og konferencekoordinatorer og fire sagsbehandlere. Vi har dertil tilknyttet 23 uddannelseskonsulenter (praktiserende læger og konsultationssygeplejersker). Du kan læse mere om vores afdeling her på hjemmesiden.

Ansøgningsfrist
Stillingen ønskes besat senest den 1. oktober 2024. Ansøgning bedes sendt til efteruddannelseschef James Høpner på mail: jah.plo@dadl.dk senest den 30. august 2024, kl. 12.00. Samtaler afholdes efter aftale med den enkelte.

Vilkår
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende aftaler i PLO for lægekonsulenter.  Den ugentlige arbejdstid er på 4-8 timer. Du vil selv skulle tilrettelægge din arbejdstid så det passer med dine øvrige opgaver i klinikken. Der vil dog være såvel faste koordinationsmøder, ligesom du skal forvente ad hoc-møder i løbet af året. Til en del af disse møder er det forventningen at du kan møde op i sekretariatet på Østerbro.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte efteruddannelseschef James Høpner på mobil 27 10 00 14 eller mail jah.plo@dadl.dk.

Læs hvordan vi behandler dine persondata i rekrutteringsprocessen i vores Privatlivspolitik for jobansøgere.