Gå til indhold

PLO's privatlivspolitik for jobansøgere

PLO, PLO-E og PLA indsamler og behandler personoplysninger som led i jobansøgnings- og ansættelsesprocessen. I denne privatlivspolitik for jobansøgere kan du læse mere om, hvordan vi behandler ansøgeres personoplysninger.

PLO, PLO-E og PLA's privatlivspolitik for jobansøgere beskriver:

  • Hvilke oplysninger vi indsamler, og hvad vi bruger disse data til
  • Dine rettigheder
  • Vores sikkerhedsforanstaltninger
  • Din mulighed for at rette henvendelse til PLO, PLO-E og PLA og for at klage

Hvis du bliver ansat i enten PLO, PLO-E og PLA, vil du få information om vores behandling af medarbejdernes personoplysninger (PLO, PLO-E og PLA's privatlivspolitik for medarbejdere).

Dataansvarlig
PLO, PLO-E og PLA
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Du kan kontakte os på plo@dadl.dk

Oplysninger om ansøgere

PLO, PLO-E og PLA indsamler og opbevarer oplysninger om dig i forbindelse med din jobansøgning hos os.

Hvilke oplysninger vi behandler, afhænger af den konkrete stilling, du har søgt, og det kan for eksempel være:

  • Identifikationsoplysninger, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse
  • Øvrige oplysninger, som fremgår af din ansøgning og øvrige medsendte dokumenter
  • Personligheds- og færdighedstests (visse stillinger)
  • Straffeattest og oplysninger om strafbare forhold (særlige stillinger, hvor for eksempel lovgivningen kræver det)

Derudover behandler vi i visse tilfælde følsomme oplysninger om for eksempel:

  • Helbredsoplysninger

Formål

PLO, PLO-E og PLA behandler personoplysninger i forbindelse med din ansøgning til følgende formål:
• Vurdering og udvælgelse.
• Øvrige legitime formål som for eksempel statistik.

Hjemmel

PLO, PLO-E og PLA bruger alene dine oplysninger i forbindelse med ansøgningsprocessen.

Den juridiske hjemmel for langt de fleste behandlinger af personoplysninger er din ansøgning om ansættelse. Derudover kan der være lovmæssige forpligtelser, vi skal overholde, og som indebærer behandling af ansøgeres oplysninger (for eksempel indhentelse af straffeattest for visse stillinger), ligesom nogle behandlinger er baseret på vores legitime interesser som potentiel arbejdsgiver.

Nogle behandlinger kræver dit samtykke fx indhentelse en reference fra en tidligere arbejdsgiver.

Dine personoplysninger kan også blive behandlet i forbindelse med PLO, PLO-E og PLA's opfyldelse af juridiske forpligtelser eller rettigheder eller til fastlæggelse af retskrav.

Sikkerhed

PLO, PLO-E og PLA opbevarer dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod, at de hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes og mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Sletning

Som udgangspunkt sletter vi dine personoplysninger senest 6 måneder efter, ansættelsesprocessen er afsluttet. Hvis lovgivningen forpligter os til at gemme oplysningerne længere tid eller, hvis formålet med at gemme oplysningerne er fastlæggelse af et retskrav, kan perioden være længere.

Dine rettigheder

Du kan som ansøger få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig.
Du har også ret til at gøre indsigelse, til at få oplysninger berigtiget og til at anmode om sletning inden for lovgivningens rammer.

Hvis vi har indhentet dit samtykke til en behandling, kan du trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Hvis en behandling er baseret på dit samtykke, vil du have afgivet dette inden behandlingen. Vi gør altid opmærksom på, når du skal afgive et samtykke.

Henvendelser og klager

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller i øvrigt har spørgsmål til PLO, PLO-E og PLA's privatlivspolitik for ansøgere, er du velkommen til at henvende dig til plo@dadl.dk.

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk) over PLO, PLO-E og PLA's behandling af dine personoplysninger.