Gå til indhold

Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE-moduler)

Hent Teknikker til facilitering

Hent Tilskudsblanket (skal udfyldes, hvis I har delte udgifter til forplejning/ophold)

HUSK: Det er ikke et mål i sig selv at nå igennem alle cases

Med udgangspunkt i forskellige cases/sygehistorier drøfter gruppen det valgte emne. Modulet består af ca. 3 timers effektivt arbejde. Modulet lægger op til diskussion i gruppen, hvor du skal sikre, at modulet anvendes efter formålet.

Modulet består af:

  • Introduktion
  • Cases og en fagspecialists kommentarer til casene
  • Informationssektion
  • Praktiske oplysninger og referencer
  • En række appendiks
  • Gruppens læringslog og individuelle refleksionsark
  • Evaluering 

Din rolle og forberedelse
Din rolle er at facilitere gruppen godt igennem modulet og samtidig selv få noget ud af det. Du er ikke ekspert i forhold til indholdet. Som forberedelse til møderne er det vigtigt, at du har læst hele modulet, så du har et overblik over, hvad det indeholder. Deltagerne i gruppen har fået besked på, at de ikke skal læse kommentarer til cases før mødet.

Under mødet anbefaler vi, at du fokuserer på din rolle som facilitator. Det betyder, at du ikke deltager i  diskussionen, men faciliterer den. Det er din rolle at styre tiden under hele modulet. Helst på en måde så  alle kommer til orde. 

Husk: Udover facilitator skal der være en i gruppen, som fører gruppens læringslog undervejs. Når sessionen er afsluttet og alle hver for sig har noteret egne læringspunkter, deler I dem med hinanden. Logføreren skriver dem derefter i gruppens læringslog og deler den med gruppen i den følgende uge. 

Facilitator har sendt dig modulet og et individuelt refleksionsark på mail. Vi anbefaler, at du medbringer det på iPad eller tablet - alternativt at du printer det. Du skal som minimum printe det individuelle refleksionsark. Det skal du udfylde undervejs, når I gennemgår modulet.

Inden jeres møde skal du have læst modulet, men du skal ikke læse fagspecialistens kommentarer til casene. Det er kun facilitator, som har læst dem på forhånd. 

DGE-modulet er bygget op, så der sikres en høj grad af refleksion blandt deltagerne. Der er derfor lagt op til diskussion i plenum.

Facilitators rolle
Facilitator har deltaget i et kursus for at blive klædt på til rollen. Facilitators opgave er at understøtte læringen i gruppen bl.a. ved at sørge for, at alle kommer til orde og ved at overholde tidsplanen. Husk på at facilitator ikke er ekspert på det faglige indhold. 

 

Når du har deltaget i et DGE-modul, har du følgende muligheder:

  1. Du kan vælge at søge tabt arbejdsfortjeneste gennem den regionale DGE-ordning (via din gruppeleder) eller
  2. Du kan søge efteruddannelseshonorar (tabt arbejdsfortjeneste) via Fonden for Almen Praksis (selvvalgte midler).
  3. Har I haft delte udgifter til fx forplejning eller ophold, kan du søge tilskud til dette under "kursusafgift" - ligeledes fra dine selvvalgte midler i Fonden. 

Log ind på din efteruddannelseskonto

 

Læs mere om DGE-ordningen

Læs mere om tilskud til DGE-moduler 

Du skal som ekstern facilitator udfylde en tilskudsblanket, hvis I har haft delte udgifter ifm. DGE-modulet.

Når du har udfyldt blanketten, skal du sende den og kvitteringer til alle deltagerne.

Hent Tilskudsblanket