Gå til indhold

Arbejdsmiljø og § 22 stk. 5 i sygehusoverenskomsten

Brug arbejdsmiljøparagraffen i sygehusoverenskomsten, hvis du oplever problemer med arbejdsmiljøet på din afdeling.

Dårligt arbejdsmiljø, både i dagtiden og i aften-/nattevagterne, er et stort problem for mange yngre læger. Det kan være belastede vagter, overbookede ambulatorier og en arbejdstilrettelæggelse, der gentagne gange hindrer, at man kan gå til planlagt tid.

Oplever du det eller noget lignende, så brug § 22 stk. 5 i sygehusoverenskomsten. Se vejledning. 

Video: Arbejdsmiljøparagraffen

Hvor (den lokale repræsentant for) Yngre Læger angiver, at arbejdets tilrettelæggelse udgør et arbejdsmiljømæssigt problem, skal der på begæring afholdes en lokal forhandling og tages initiativer til afdækning, forebyggelse og afhjælpning af problemet. Hvis en af parterne anmoder om det, inddrages overenskomstens parter.

§ 22 stk. 5 i Overenskomst mellem Danske Regioner og Yngre Læger