Gå til indhold

Se hvad du skal gøre, hvis du kommer ud for en arbejdsskade som yngre læge

Læs her, hvordan du/din arbejdsgiver anmelder en arbejdsskade. Yngre Læger tilbyder gennemgang af afgørelser i arbejdsskadesager og hjælp til evt. at anke afgørelsen.

Som yngre læge kan du komme ud for en ulykke eller få en erhvervssygdom efter længere tids påvirkning fra din arbejdsplads.

Hvornår er det en arbejdsskade?

Hvis du kommer ud for en ulykke på dit arbejde, eller du bliver syg efter længere tids påvirkning fra din arbejdsplads, kan det være en arbejdsskade. Det betyder, at du kan have ret til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven.

Der er krav til, at skaden er sket, mens du var på arbejde samt, at skaden skyldes arbejdets forhold eller udførelsen af arbejdet.

Efter arbejdsskadesikringsloven sondrer man mellem arbejdsulykker, som er pludseligt opståede ulykker og erhvervssygdomme, som er opstået efter længere tids påvirkning (mere end 5 dage).

Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en arbejdsskade?

Det er din arbejdsgivers pligt at anmelde en arbejdsulykke. Det vil ofte være din arbejdsmiljørepræsentant (AMR), som har opgaven med at få anmeldt arbejdsskader. Så kontakt vedkommende, hvis du har været udsat for en arbejdsskade. 

En arbejdsulykke skal anmeldes af en offentlig arbejdsgiver til både Arbejdstilsynet og til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 9 dage efter skadens indtræden.

Herudover er det vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten bliver orienteret, så vedkommende kan drøfte ulykken/påvirkningen med ledelsen med henblik på at forebygge andre arbejdsskader.

Kontakt din tillidsrepræsentant, hvis du ikke ved, hvem der er din arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis du er ansat i almen praksis, skal praksis anmelde en arbejdsulykke til sit forsikringsselskab, som i første omgang behandler din arbejdsskadesag, inden sagen sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

En erhvervssygdom vil ofte ikke være kædet sammen med en specifik hændelse, men er i stedet en sygdom eller lidelse, som er opstået efter længere tids påvirkning på arbejdspladsen. Din egen læge eller tandlæge har pligt til at anmelde en erhvervssygdom, hvis de mistænker, at sygeforløbet skal tilskrives arbejdets forhold.

Når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring har registreret, at de har modtaget en anmeldelse om din arbejdsskade, får du et kvitteringsbrev i din e-boks.

Hvis du ikke har modtaget et kvitteringsbrev inden for 2 uger, kan du selv anmelde din arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Der er en frist for anmeldelse på 1 år, efter du blev bekendt med skaden.

Se hvordan du selv anmelder på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside

Sørg for straks at søge læge efter en arbejdsulykke, da det er en læge, der skal dokumentere skadens art og omfang.

Hvad kan du få erstattet?

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring træffer afgørelse om godtgørelse for varigt mén og erstatning for tab af erhvervsevne. De kan dertil træffe afgørelse om refusion/betaling af nødvendige udgifter til behandling, medicin, hjælpemidler mv., og om refusion/betaling af udgifter i forbindelse med sagens behandling.

Inden for en frist på 4 uger kan du kan klage til Ankestyrelsen over Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse.

Hvad kan Yngre Læger hjælpe med?

Yngre Lægers telefonrådgivning 35 44 85 00 er åben mandag-torsdag fra kl. 9-16 og fredag fra kl. 9-15.

Headset ligger på computertastatur

Yngre Læger tilbyder gennemgang af afgørelse i arbejdsskadesager

Hvis ikke din arbejdsgiveren anmelder arbejdsskaden, skal du selv anmelde skaden. Når du får afgørelsen i sagen, er du velkommen til at sende den til Yngre Læger. Vi kan tilbyde, at vores eksterne arbejdsskadeadvokat gennemgår afgørelsen. Er der tvivl om afgørelsens rigtighed, tilbyder vi at hjælpe i forbindelse med anke af sagen.