Gå til indhold

Brug din arbejdsmiljørepræsentant (AMiR)

Har du spørgsmål til dit arbejdsmiljøet, kan din arbejdsmiljørepræsentant hjælpe dig. Det gælder fx, hvis du er særligt fysisk belastet pga. uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, eller hvis det psykiske arbejdsmiljø er dårligt.

På alle arbejdspladser er der en arbejdsmiljørepræsentant (AMiR). Det er en kollega, der er valgt af alle medarbejderne på arbejdspladsen og repræsenterer ikke blot sin egen faggruppe, men alle vedkommende er arbejdsmiljørepræsentant for. Det kan godt være en læge – men ofte er det en fra en anden faggruppe.

Arbejdsmiljørepræsentanten har gennemført en særlig uddannelse i arbejdsmiljøforhold. Vedkommende vil derfor kunne bistå dig i identifikation af arbejdsmiljøproblemer, uanset om det angår det psykiske eller det fysiske arbejdsmiljø, og vil – oftest via en dialog med ledelsen og eventuelt i en dialog med Arbejdstilsynet – kunne hjælpe dig videre til en løsning.

Sådan finder du din lokale arbejdsmiljørepræsentant
  • Spørg HR-afdelingen på din arbejdsplads eller
  • Log ind på Min Side og - klik "Mit medlemskab". 

Vær opmærksom på, at kontaktoplysninger til din AMiR kun fremgår af Min Side, hvis vedkommende har anmeldt sig til Yngre Læger.

Brug også din tillidsrepræsentant

Når du har problemer med arbejdsmiljøet, kan det også være relevant at inddrage din tillidsrepræsentant.

Det gør sig fx gældende i situationer, hvor belastningen i vagterne er høj, eller I har vagter meget hyppigt. I så fald kan tillidsrepræsentanten hjælpe med at lave en belastningsopgørelse for at se, om jeres vagter er for belastede eller lave en vagthyppighedsopgørelse for at finde ud af, om I går i vagt for ofte i forhold til, hvad overenskomsten tillader.

Hvis du kontakter din arbejdsmiljørepræsentant, anbefaler Yngre Læger, at du orienterer din tillidsrepræsentant om, at du har en dialog med din arbejdsmiljørepræsentant – og vice versa.

De gode løsninger findes ofte i en dialog mellem arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten.

  • Log ind på Min Side og find din tillidsrepræsentant - klik "Mit medlemskab".
Få juridisk bistand, hvis du er udsat for digital chikane

Bliver du udsat for hetz eller anden chikane på de sociale medier i forbindelse med dit lægefaglige virke?

Så har du mulighed for at rette henvendelse til Lægeforeningens jurister, der, i dialog med dig, vil afdække hvilke muligheder, der er for at hjælpe dig.

Du kan kontakte Lægeforeningens jurister på 3544 8107.