Gå til indhold

Kvalifikationstillæg for yngre læger

Kvalifikationstillæg er et løntillæg, som tildeles for en personlig kvalifikation. Tillægget er som udgangspunkt varigt. 

Kvalifikationstillæg kan komme på tale, hvis du fx har taget et kursus eller en efteruddannelse (fx ph.d.), som ledelsen gerne vil belønne, fordi kurset eller uddannelsen medfører, at du udfører højere kvalitet i din opgaveløsning.

Kvalifikationstillæg gives også for personlige og kliniske kompetencer, hvilket betyder, at du er særligt fagligt dygtig og løfter dine arbejdsopgaver på et særligt højere niveau. 

Kvalifikationsløn er i udgangspunktet en varig løndel, fordi det er en belønning for en kvalifikation hos dig. 

Funktionstillæg er derimod som udgangspunkt et midlertidigt tillæg. 

Beholder jeg mine kvalifikationstillæg, hvis jeg skifter stilling?

Er du ansat i en region, beholder du dine kvalifikationstillæg, hvis:

  • du er ansat som læge (trin 1) eller læge (trin 2)
  • den nye stilling er indenfor samme region, og
  • den nye stilling er samme stillingstype som den stilling, du fratræder

Er du i hoveduddannelsesforløb og skifter stilling fra en region til en anden, så beholder du dit kvalifikationstillæg uanset ovenstående. 

Er du ansat som afdelingslæge, bortfalder kvalifikationstillæggene ved stillingsskift. 

Din fællestillidsrepræsentant på sygehuset kan forsøge at genforhandle kvalifikationstillæggene i forbindelse med den nye ansættelsesaftale. 

Obs: Vær opmærksom på, at retten til at videreføre kvalifikationstillæg kun gælder for individuelt forhandlede tillæg. Det betyder, at i så fald kvalifikationstillægget fremgår af en forhåndsaftale, bortfalder retten til videreførelse.

Er du ansat i staten eller i en kommune, beholder du dine kvalifikationstillæg, hvis:

  • du er ansat som afdelingslæge/læge
  • den nye stilling er indenfor samme ansættelsesmyndighed, og
  • den nye stilling er samme stillingstype som den stilling, du fratræder

Obs: Vær opmærksom på, at retten til at videreføre kvalifikationstillæg kun gælder for individuelt forhandlede tillæg. Det betyder, at i så fald kvalifikationstillægget fremgår af en forhåndsaftale, bortfalder retten til videreførelse.