Gå til indhold

Pension for yngre læger

Her kan du som yngre læge se din pensionsprocent og læse om dine muligheder for valgfrihed mellem løn og pension samt mulighed for en opsparingskonto i din pensionskasse.

Godt at vide om pension, når du er yngre læge

Hvis du er uddannelseslæge eller ansat i en uklassificeret stilling i regionerne: 
  • Din pensionsprocent stiger pr. 1. april 2025 fra 17,25 procent til 19,36 procent  
Pensionsstigningen omfatter alle pensionsgivende løndele, herunder din grundløn og dine centralt og lokalt aftalte tillæg.
 

Hvis du er afdelingslæge i en region: 

  • Din pensionsprocent stiger pr. 1. april 2025 stiger din pensionsprocent fra 18,96 procent til 19,36 procent

Pensionsstigningen omfatter alle pensionsgivende løndele, herunder din grundløn og dine lokalt aftalte tillæg.

Hvis du er yngre læge og ansat i staten: 

  • Din pensionsprocent stiger pr. 1. april 2025 fra 17,10 procent til 18,07 procent  
Pensionsstigningen omfatter alle pensionsgivende løndele, herunder din basisløn og dine centralt og lokalt aftalte tillæg.

Fra 1. april 2025 har du frit valg på den del af dit pensionsbidrag, der overstiger 15 procent.

Det betyder, at du kan vælge: 

  • forsat at få det hele indbetalt som pension 
  • at få pengene helt eller delvist udbetalt som løn 
  • indbetale pengene helt eller delvist på en opsparingskonto i Lægernes Pension. Pengene i opsparingsordningen kan udbetales, når du ønsker det – fx hvis du vil finansiere pauser i dit arbejdsliv, sporskifte, selvvalgt efteruddannelse eller andre formål. Fx hvis du aftaler orlov uden løn i kortere eller længere perioder med din arbejdsgiver, og du ønsker at finansiere orloven med midler fra opsparingskontoen. 

Du foretager dit valg for et år ad gangen. 

Er du pensioneret og genoptager beskæftigelse, der normalt vil være omfattet af overenskomsten med Danske Regioner?  

Så vil du som pensioneret også blive omfattet af overenskomsten i din nye beskæftigelse. Det betyder, at du i den nye ansættelse også har ret til pension ved siden af din løn (dette har du hidtil skullet forhandle dig til).

Hvis du allerede er ansat, omfattes du af denne rettighed senest pr. 1. oktober 2024. Hvis du er nyansat, omfattes du pr. 1. maj 2024.