Gå til indhold

OK24: Ny mulighed for forsøg med arbejdstidsregler

Ved OK24 aftalte Danske Regioner, FAS og Yngre Læger, at der lokalt kan etableres forsøg, hvor man afprøver nye modeller for tilrettelæggelse af arbejdstid. Læs mere om projektet og hent ansøgningsskema her. 

De lokale forsøg ude på sygehuse og hospitalsafdelinger skal være med til at afklare, om en eller flere ændringer af overenskomsternes arbejdstidsregler kan føre til:

 • en reduktion i arbejdsbelastningen om natten
 • rette og tilstrækkelige lægekompetencer til stede, når patienterne er der 
 • udvidet indflydelse på vagtplanlægningen og dermed øget fleksibilitet for den enkelte

Hvilke afdelinger kan være med?

Muligheden for at iværksætte forsøg med arbejdstidsregler gælder for enheder, som har en vis andel af akutte opgaver og enheder, som bistår med læger til enheder med akutte opgaver.

Den overvejende del af de læger, der omfattes af forsøget, skal desuden være vagtbærende.

Det er en forudsætning, at ledelse og læger lokalt generelt bakker op om et forsøgsprojekt. 

Hvad kan forsøgene konkret handle om?  

I de konkrete forsøg kan man fx dispensere fra bestemmelser som: 

 • Hyppighed – udvide de eksisterende hyppighedsbestemmelser, så tidspunktet for indtræden rykkes længere ind i aftenen 
 • Vagtbelastning – ændre vagtbelastningsbestemmelserne, så der kan aftales ændringer i vagtlængder
 • Mødetidspunkt – ændre det fælles mødetidspunkt for Yngre Læger 
 • Honorering – honoreringsbestemmelser i relation til ovenstående ændringer

Det er ikke muligt at etablere forsøg, hvor ændringer i arbejdstid honoreres ved kompensation i arbejdstid/fritid.  

Proces og tidsplan

 • 1. juni 2024: Deadline for at indsende ansøgning 
 • Senest 1. juli:  Styregruppen giver svar på, hvilke ansøgninger, der kan imødekommes.
 • Oktober 2024 - september 2025: Alle forsøg starter 1. oktober 2024 og afsluttes senest den 30. september 2025.
 • April 2025: Midtvejsstatus og evaluering.
 • Oktober 2025: Alle forsøg evalueres efter endt forsøgsperiode. Endelig model for evaluering meldes ud senere.
 • 1. december 2025:  Danske regioner, FAS og Yngre Læger har drøftet, om hele eller dele af de forsøgte ændringer kan inddrages i OK26. 
Styregruppe

Medlemmer af styregruppen 

Danske Regioner:

 • Rikke Friis
 • Ole Lund Jensen
 • Jesper Gyllenborg
 • Jørn Mørup 

Yngre Læger

 • Søren Niemi Helsø
 • Lars Mathiesen
 • Jesper Meisner Johansen

Foreningen af Speciallæger

 • Susanne Wammen
 • Kasper Axel Nielsen
 • Karin Jacobsen