Gå til indhold

Før din ph.d.

På denne side kan du se, hvad du skal være opmærksom på før, at du begynder din ph.d.

Før din ph.d.

Hvis du inden påbegyndelse af selve ph.d.-projektet skal ansættes til forberedelser af dette (fx. ift. protokol, data eller andet forberedende arbejde), vil denne ansættelse ikke skulle udgøre en del af selve ph.d.-ansættelsen, men er en selvstændig ansættelse:

  • hvis du ansættes på et universitet, vil du blive ansat som videnskabelig assistent
  • hvis du ansættes på Statens Serum Institut, vil du blive ansat som læge/afdelingslæge
  • hvis du ansættes i en region, vil du blive ansat som klinisk assistent i en 1-årig stilling (regionen har ikke adgang til at ansætte dig for en kortere periode end 1 år medmindre, at Yngre Læger giver konkret dispensation til dette.

Hvis du bliver forsinket, vil der være mulighed for forlængelse af ansættelsen, men det er ikke noget, du har krav på. Hvis du er regionalt ansat, har regionen heller ikke adgang til at ansætte dig for en kortere periode end 1 år medmindre, at Yngre Læger giver konkret dispensation til dette.

Læs om korterevarende ansættelse og dispensation

Finansiering af et ph.d.-forløb (herunder din løn under ph.d.-forløbet) kan komme fra flere forskellige kilder, fx afdelingens/sygehusets/universitets egne bevillinger, forskningsrådssystemet, andre offentlige forskningsmidler, fonde, private virksomheder, EU-  mv. 

Hvis du skal opstille et lønbudget, skal du henvende dig til HR-afdelingen hos den arbejdsgiver, hvor du skal ansættes under dit ph.d.-forløb.

Når du er blevet ansat til at gennemføre et ph.d.-forløb og skal opstille et lønbudget, skal du henvende dig til HR-afdelingen hos den arbejdsgiver, hvor du skal ansættes under dit ph.d.-forløb.

Når du er blevet ansat til at gennemføre et ph.d.-forløb, har din arbejdsgiver som altovervejende hovedregel forpligtet sig til at betale løn til dig igennem hele den 3-årige ph.d.-periode. Yngre Læger anbefaler dog, at den fulde finansiering er helt på plads, før du underskriver din ansættelseskontrakt og påbegynder et ph.d.-forløb. 

Det er din arbejdsgiver - regionen eller universitetet - der modtager og administrerer midlerne, der bruges på din ph.d. Det er derfor også universitetet eller sygehusadministrationen, der bestemmer, hvordan midlerne må anvendes, både til din løn og andre udgifter til dit ph.d.-forløb.

Det er vigtigt, at du tidligt og i god tid inden påbegyndelse af ph.d.-forløbet får afklaret, hvor du skal ansættes. Der er nemlig stor forskel på løn og ansættelsesvilkår efter overenskomsten afhængigt af, hvor du ansættes. 

Du vil som læge typisk blive ansat:

  • I en region (sygehus) som klinisk assistent eller
  • Ved et universitet som ph.d.-stipendiat eller
  • Ved Statens Serum Institut som ph.d.-stipendiat

Ansættelsesperioden skal omfatte hele ph.d.-forløbet (3 år, hvis der er tale om et heltidsstudium), og må ikke være opdelt mellem flere forskellige arbejdsgivere. 

Yngre Læger anbefaler, at du får en ansættelseskontrakt. før du accepterer og påbegynder et ph.d.-forløb. Kontrakten giver dig sikkerhed for hvilke ansættelsesvilkår og hvilken løn (herunder evt. lokale tillæg), du får under ph.d.-forløbet. Ansættelseskontrakten vil også være der, hvor eventuelle særlige vilkår aftalt mellem dig og din arbejdsgiver fremgår.

Få rådgivning hos Yngre Læger før, at du accepterer og underskriver ansættelseskontrakten.

Kontakt Yngre Læger

Et ph.d.-projekt er omfattende og vil typisk være meget tidskrævende. Herudover vil der også være andre opgaver end dit ph.d.-forløb, herunder selve ph.d.-projektet, som du vil kunne blive sat til.

Særligt i en regional ansættelse som klinisk assistent, hvor deltagelse i afdelingens almindelige kliniske arbejde vil kunne blive en realitet, er det vigtigt, at du i forbindelse med forhandlingen om dine løn- og arbejdsvilkår afstemmer forventninger og indgår aftale med afdelingsledelsen om, hvor meget andre opgaver end dit ph.d.-forløb maksimalt må udgøre af din arbejdstid.  

Har du spørgsmål eller en konkret sag vedrørende ophavsretlige og patentretlige spørgsmål?

Du kan som medlem af Yngre Læger få bistand af UBVA i konkrete sager om ophavsret og patentret samt deltage på deres kurser og arrangementer.

Se mere på UBVA.dk

Sammen med de øvrige AC-organisationer er Yngre Læger med i Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et udvalg under Akademikerne (AC).