Gå til indhold

Femårsreglen for kommende overlæger

Femårsreglen betyder, at du som udgangspunkt skal have fem års erfaring som speciallæge, inden du kan ansættes i en overlægestilling. Hvis du mener, at du har kvalifikationerne, kan du sagtens søge en overlægestilling. Bliv klogere på femårsreglen her.

Hvad betyder femårsreglen?

Femårsreglen betyder, at man som udgangspunkt skal have haft ansættelse som speciallæge i minimum fem år efter speciallægeanerkendelse for at være kvalificeret til en overlægestilling.

Det var Danske Regioner, der i januar 2017 indførte femårsreglen med det formål at reducere stigningen i antallet af overlæger.
 
Det er dog muligt at søge om dispensation for femårsreglen. Regionerne skal også vurdere, om en ledig stilling skal slås op som en overlæge- eller en afdelingslægestilling. Danske Regioner har i den forbindelse udarbejdet en vejledning.

Hjælp til dig, der vil søge en stilling

Hvis du vil søge en stilling som overlæge

Regionen kan give dispensation til at ansætte en overlæge, hvis vedkommende ikke har fem års anciennitet som speciallæge. 

Det er din ledelse, der afgør, om de vil søge dispensation for reglen hos regionen. Hvis ledelsen siger, at de vil søge dispensation, så afvent svaret på ansøgningen om dispensation.

Så kan du sagtens søge en overlægestilling, selvom du endnu ikke har fem års anciennitet som speciallæge, hvis du mener, du har kvalifikationerne. Regionen skal ansætte den bedst kvalificerede til stillingen uanset anciennitet.

Husk ikke at sige ja til ansættelse som overlæge, før du har aftalt vilkårene. 

Kontakt FAS og få rådgivning om løn og kontrakt

Under alle omstændigheder skal du kontakte Foreningen af Speciallæger, som kan hjælpe dig med at forhandle løn og kontrakt på plads.

Kontakt Overlægeforeningen

Hvis du vil søge en stilling, hvor der står 'afdelingslæge/overlægestilling' 

På nogle opslag kan der stå, at man søger en afdelingslæge eller en overlæge. Det vil sige, at der ikke entydigt står, om der er tale om en overlæge- eller en afdelingslægestilling. 

I sådanne tilfælde skal du kontakte din tillidsrepræsentant eller din fællestillidsrepræsentant. De ved, hvordan forholdene er på afdelingen og kan også afklare med ledelsen, om stillingen har et indhold, så der er tale om en overlægestilling.

Det er bl.a. denne afklaring, som er vigtig at få, inden du siger ja til en stilling. 

Forhandling af tillæg og vilkår

Husk også, at der skal forhandles individuelt tillæg for dine særlige funktioner og kvalifikationer som afdelingslæge og sig ikke ja til stillingen, før du har fået afklaret disse vilkår.

Tal med din (fælles)tillidsrepræsentant. Det er fællestillidsrepræsentanten, der skal indgå aftalen om løntillæg, men du kan selv være med til at forhandle lønnen.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom på muligheden for at forhandle løn nu, hvor stillingen som afdelingslæge i stigende omfang kan blive en slutstilling. Det er derfor også vigtigt at sikre fortsat udvikling i stillingen både fagligt og lønmæssigt.

Hvad mener Yngre Læger om femårsreglen? 

Yngre Læger mener, at femårsreglen skal afskaffes. 

At være overlæge handler langt fra kun om anciennitet, men i højere grad om hvorvidt man er en god leder og om man er i stand til at påtage sig et større ansvar i afdelingen. Det tager reglen ikke højde for, og skal afskaffes mener Yngre Læger. 

Det må være kvalifikationerne hos den enkelte læge, der er afgørende, når man skal besætte overlægestillinger og ikke et ensidigt fokus på anciennitet. Yngre Læger kæmper fortsat for at få reglen ophævet ved vedvarende politisk pres.

Kontakt Yngre Lægers rådgivere

Vi hører gerne fra dig, hvis du bliver tilbudt en ansættelse som afdelingslæge og er i tvivl, om der er tale om en stilling med ledelsesansvar. Eller hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med reglerne.

Headset ligger på computertastatur

Ring til os på 35 44 85 00

Yngre Lægers rådgivning er åben:

Mandag-torsdag fra kl. 9-16

Fredag fra kl. 9-15

Rådgivningen er gratis for alle medlemmer.