Gå til indhold

MUS for speciallæger

Som speciallæge har du ret til MUS (medarbejderudviklingssamtale) hvert år, så du kan lave aftaler med din leder om efteruddannelse samt din faglige og personlige udviling. Få gode råd til din næste MUS her.

MUS - medarbejderudviklingssamtale - er et vigtigt redskab for dig som speciallæge. Det er her du har mulighed for at tale med din leder om din trivsel samt din faglige og personlige udvikling som speciallæge. 

Samtalen giver mulighed for at tale målrettet om din karriere, herunder aftale en efteruddannelsesplan for det eller de kommende år. Husk, at hvis du er ansat som afdelingslæge, så har du ret til minimum 10 efteruddannelsesdage om året. 

Tag de dagligdags problemer og udfordringer i opløbet og brug MUS-samtalen til de mere langsigtede planer for din stilling. 

Gode råd til din næste MUS-samtale

Start samtalen med at aftale, hvad der er vigtigt at få talt om i løbet af den tid, I har sammen. Fortæl din leder, hvilke emner der fylder i dit arbejdsliv - fx ønsker til efteruddannelse, feedback, samarbejdsrelationer eller andet. 

Emner, I kan tale om under din MUS: 

 • Hvad har fyldt det seneste år?
 • Hvad kommer til at fylde det næste år?
 • Drøft opgaver i bred forstand, fx ift. funktion, ansvar, vejledning, tværfagligt samarbejde mv.
 • Hvordan er balancen mellem arbejdsopgaverne?

 • Føler du dig rustet til de kommende opgaver?
 • Hvad skal være dine mål for din udvikling det/de næste år?
 • Hvad skal der til, for at du kommer videre i den karriere, du ønsker?

 • Hvordan trives du i rollen?
 • Hvad giver dig energi?
 • Hvordan oplever du balancerne mellem opgaver/tid og arbejdsliv/privatliv?

Drøft relationerne til dine kolleger i og udenfor organisationen/afdelingen:

 • Hvordan fungerer samarbejdet?
 • Hvordan bidrager du til samarbejdet?
 • Hvad lykkes I især med og hvad kan blive bedre?

Drøft relationen mellem dig og din chef:

 • Hvilken feedback ønsker du fra din chef, og hvilken feedback har du til din chef?
 • Hvad vil du gerne udvikle?

Aftal hvilken form for efteruddannelse, der evt. skal være de/det kommende år.

Udfyld din efteruddannelsesplan - brug fx denne skabelon: 

Eksempel på MUS-samtaleforløb og efteruddannelsesplan (PDF)

Afrunding og opfølgning

Når samtalen er ved at være slut, kan I sammen runde af og aftale en plan for opfølgning: 

 • Hvad var det vigtigste udbytte af denne MUS?
 • Hvornår og hvordan følges op?
Medarbejderudviklingssamtale

Spørg efter en årlig MUS

 • Efterspørg MUS en gang om året med din leder
 • Undersøg med via HR-afdelingen, hvilken form for MUS-samtale-forløb, som din afdeling eller dit hospital har, så du kan forberede samtalen.

Eksempel på MUS-samtaleforløb og efteruddannelsesplan (PDF)