Gå til indhold

Speciallæge i almen praksis: Få overblik over din løn og vilkår

Se din overenskomst som speciallæge i almen praksis og få et overblik over løn og vilkår her.

Som speciallæge i almen praksis er du omfattet af overenskomsten indgået mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA).

Overenskomst for speciallæger i almen praksis (PDF)

I overenskomsten mellem Yngre Læger og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) er der aftalt en bruttogrundløn (dvs. inkl. eget pensionsbidrag) for speciallæger i almen praksis.

Du kan altid aftale løntillæg udover grundlønnen.

Aftal en mindre eller højere arbejdstid

Du kan også aftale både en mindre og en højere arbejdstid end 37 timer om ugen. Eventuelt merarbejde skal udlignes løbende og kan afspadseres eller udbetales i forholdet 1:1.

Du har herudover ret til 6 efteruddannelsesdage om året.

Barsel

Moren har ret til løn 8 uger før forventet fødsel og 26 uger efter fødslen. Faren har ret til løn i 14 uger i alt, og der er fuld pension i evt. efterfølgende orlov med dagpenge.

Du har ret til frihed med løn ved barns første sygedag for børn under 15 år.

Vikar i almen praksis

Som vikar i almen praksis skal du enten aflønnes med døgntakst eller med den gældende timetakst/afdelingslægetakst for afdelingslæger. Du kan derudover aftale løntillæg.

Som vikar i almen praksis har du ikke ret til løn under barsel.