Gå til indhold

Om afdelingslægeprojektet

Her kan du finde generel information om afdelingslægeprojektet.

Formålet med afdelingslægeprojektet var at undersøge, hvordan man kan fremme afdelingslægernes faglige – og opgavemæssige udvikling kompetencemæssigt og vilkårsmæssigt.

Projektet er afsluttet og evalueret lokalt

Forsøgene med udvikling af afdelingslægestillingen er formelt afsluttet og evalueret i efteråret 2023. Erfaringerne fra forsøgene indgår i Danske Regioners og Yngre Lægers forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2024.

Se evalueringsrapporterne for alle regioner

Økonomi

Der blev afsat 2 x 40 mio kr. til forsøg i regionerne. Midlerne er til rådighed pr. 1. april 2022 og 1. april 2023. De er fordelt til regionerne efter regionernes lønsum til yngre læger pr. 31 marts 2021.

Region Hovedstaden 14.375.724 kr.
Region Sjælland 4.823.387 kr.
Region Midtjylland 8.944.908 kr.
Region Syddanmark 8.012.851 kr.
Region Nordjylland 3.843.219 kr.

Læs mere om afdelingslægeprojektet

OK21 resultat om afdelingslægers karriereudvikling (PDF)

Rammebeskrivelse (PDF)

Fælles informationsmateriale om afdelingslæge-projektet (PDF)
Herunder om konference april 2022, regulering af de afsatte midler, opgørelse af uforbrugte engangsmidler mv. (Jan. 2022)