Gå til indhold

Om afdelingslægeprojektet

Her kan du finde generel information om afdelingslægeprojektet samt generelle dokumenter.

Ved OK21 var stillingsstrukturen for speciallæger et vigtigt tema for både Danske Regioner og Yngre Læger. Det lykkedes ikke at blive enige om en ændret stillingsstruktur, men parterne aftalte at afsætte midler til at iværksætte forsøg i alle 5 regioner.

Formålet med forsøgene er at undersøge, hvordan man kan fremme afdelingslægernes faglige – og opgavemæssige udvikling kompetencemæssigt og vilkårsmæssigt. Forsøgene skal evalueres i 2023, så erfaringerne kan indgå i Danske Regioners og Yngre Lægers forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2024.

I medio 2023 vil der være erfaringsopsamling.

Økonomi

Der er afsat 2 x 40 mio kr. til forsøg i regionerne. Midlerne er til rådighed pr. 1. april 2022 og 1. april 2023. De er fordelt til regionerne efter regionernes lønsum til yngre læger pr. 31 marts 2021.

Region Hovedstaden 14.375.724 kr.
Region Sjælland 4.823.387 kr.
Region Midtjylland 8.944.908 kr.
Region Syddanmark 8.012.851 kr.
Region Nordjylland 3.843.219 kr.

Evaluering af afdelingslægeprojektet til OK24

Yngre Læger og Danske Regioner har besluttet, at de regionale erfaringer fra OK-21 projektet om afdelingslægers faglige og opgavemæssige udvikling skal indgå i forberedelserne af overenskomstforhandlingerne ved OK-24.

Læs mere om evalueringen her.

Evaluering af afdelingslægeprojektet

Der skal samtidig udarbejdes en evalueringsrapport, hvilket vil blive gjort på baggrund af de evalueringsskemaer, der er udfyldt i forbindelse med evalueringen af de konkrete forsøg.

Se materialet nedenfor.

Vil du vide mere om afdelingslægeprojektet, kan du læse mere her.

OK21 resultat om afdelingslægers karriereudvikling (PDF)

Rammebeskrivelse (PDF)

Information vedr. OK21-projekt om afdelingslægers karriereudvikling (PDF)
Herunder aftaler om fordeling af ressourcer mellem regionerne, finansiering af med tovholderne mv. (September. 2021)

Opfølgning på møde mellem Yngre Læger og Danske Regioner (PDF)

Fælles informationsmateriale om afdelingslæge-projektet (PDF)
Herunder om konference april 2022, regulering af de afsatte midler, opgørelse af uforbrugte engangsmidler mv. (Jan. 2022)