Gå til indhold

Afdelingslægeprojektet - udvikling af stillingen som afdelingslæge

Her kan du finde evalueringsrapporter af de afdelingslægeprojekteter, som blev afsluttet i efteråret 2023.

Formålet med afdelingslægeprojektet var at fremme afdelingslægernes faglige – og opgavemæssige udvikling kompetencemæssigt og vilkårsmæssigt.

Projektet er afsluttet og evalueret lokalt

Forsøgene med udvikling af afdelingslægestillingen er formelt afsluttet og evalueret i efteråret 2023. Erfaringerne fra forsøgene indgik i Danske Regioners og Yngre Lægers forberedelse af overenskomstforhandlingerne i 2024.

Evalueringsrapporter for afdelingslægeprojekter i alle regioner

Evalueringsrapport afdelingslægeprojekt - Region Nordjylland (PDF)

Evalueringsrapport afdelingslægeprojekt - Region Midtjylland (PDF)

Evalueringsrapport afdelingslægeprojekt - Region Sydddanmark (PDF)

Evalueringsrapport afdelingslægeprojekt - Region Sjælland (PDF)

Evalueringsrapport afdelingslægeprojekt - Region Hovedstaden (PDF)

Afdelingslægerne er en vigtig figur i sygehusvæsenet

Læger på hospital deltager i et møde

I 2022 var der ca. 3.000 afdelingslæger ansat på sygehusene, og antallet af afdelingslæger forventes at vokse yderligere i de kommende år.

Det er vigtigt, at stillingen som afdelingslæge er en attraktiv stilling med mulighed for faglig udvikling og med løn og øvrige vilkår, der afspejler den udvikling. Men hvordan gør man det?

Det var temaet for de forsøg, der foregik i alle 5 regioner fra 2021 til 2023. Resultaterne fra de mange projekter indgik i forberedelsen af OK24.

De gennemførte forsøg er evalueret lokalt i efteråret 2023.