Gå til indhold

Almen Praksisudvalgets kommissorium

Her kan du læse om Almen Praksisudvalgets opgaver, succeskriterier og aktiviteter.

Formål

Udvalgets opgave er at arbejde med problemstillinger, der går på tværs af fokusområder i Yngre Lægers DNA og visioner, og som opstår i forbindelse med yngre lægers vej mod praksis. Herunder drøfte tiltag og bidrage med input til bestyrelsen med henblik på at forbedre vilkårene for yngre lægers virke i almen praksis. Hovedparten af yngre lægers medlemmer har minimum seks måneders ansættelse som led i karriereforløbet, og primærsektoren vil, næsten uanset karrierevej, fortsat være en samarbejdspartner. 

Succeskriterier

Udvalgets succeskriterier er dels at være baggrundsgruppe for Forhandlingsdelegationen under overenskomstforhandlinger på almen praksisområdet og dels at være rådgivende (sparringspartner) i forhold til bestyrelsen på almen praksisområdet i forhold til vilkårene som ansat og uddannelsessøgende læge i en tutorpraksis, hvor individuelle og regionale forskelle spiller ind. 

Organisering

Udvalget består af en udvalgsforperson fra bestyrelsen, yderligere et medlem fra bestyrelsen, 1-2 medlemmer fra hver region, to medlemmer indstillet af FYAM samt én observatør fra GYL.

Mødestruktur og frekvens

Udvalget holder årligt 4-5 møder, som fortrinsvis er aftenmøder. 

Faste aktiviteter

  • TR-kursus for tillidsrepræsentanter i almen praksis én gang årligt.
  • Inddragelse i overenskomstforhandlinger med PLO

Driftsopgaver

Udvalget bliver løbende inddraget i konkrete problemstillinger med relation til Yngre Lægers virke i almen praksis.

Ved overenskomstfornyelser for praksisamanuenser og vikarer i almen praksis, hvor PLO er overenskomstmodpart, inddrages udvalget i forbindelse med formulering af krav og som sparringspartner for Forhandlingsdelegationen under forhandlingerne.