Gå til indhold

Speciallægeudvalgets kommissorium

Her kan du læse om Speciallægeudvalgets formål, opgaver og aktiviteter.

Formål

Med reference til Yngre Lægers bestyrelse er det udvalgets formål at bidrage til vedvarende at løfte og styrke Yngre Lægers interessevaretagelse for medlemmer, som er speciallæger.

Udvalgets målgruppe er speciallæger på hospitaler, i stat, kommune og speciallægepraksis. Interesser for speciallæger ansat i almen praksis varetages fortrinsvist i Almen Praksisudvalget. Men Speciallægeudvalget kan dog udvikle medlemstilbud, som er åbne for alle speciallæger - også speciallæger ansat i almen praksis.

Interessevaretagelsen kan vedrøre Yngre Lægers:

  • Organisatoriske understøttelse af speciallæger, herunder TR/ FTR-struktur og -uddannelse, netværk lokalt og regionalt, repræsentation i repræsentantskab, bestyrelse, udvalg mv.

  • Rådgivning og medlemstilbud til speciallæger

  • Arbejde for at sikre gode løn- og arbejdsvilkår for speciallæger og faglig udvikling/karriereudvikling for speciallæger mv.

Udvalget skal bidrage via input til bestyrelsen med forslag og oplæg til udvikling og kvalificering af konkrete elementer i interessevaretagelsen for de medlemmer, der er speciallæger - herunder også i forhold til politikudvikling.

Udvalget skal løbende forholde sig til eventuelle behov for aktiviteter for de medlemmer, som er tæt på at bliver speciallæger og dermed er i en overgangssituation.

Faste opgaver

  • Årligt medlemsarrangement for alle nye speciallæger

  • Handleplan for organisatorisk relevant støtte til speciallæge TR/FTR

  • Handleplan for organisatorisk relevant støtte til speciallægenetværk såvel lokalt, regionalt og nationalt

Oplæg til koncepter for de faste opgaver forelægges til drøftelse og godkendelse i bestyrelsen.

Organisering

Udvalget består af en udvalgsforperson fra bestyrelsen, yderligere et medlem fra bestyrelsen, 1-2 medlemmer fra hver region, 1 medlem fra staten samt en observatør fra Foreningen af Speciallæger.

Mødestruktur og frekvens

Speciallægeudvalget holder 4-6 møder årligt.