Gå til indhold

Uddannelsesudvalgets kommissorium

Her kan du læse om Uddannelsesudvalgets opgaver, succeskriterier og aktiviteter.

Formål

Udvalget har to overordnede arbejdsfelter:

 • at alle yngre læger skal have mulighed for at blive speciallæger hurtigst muligt - altså at antallet af uddannelsesstillinger er tilstrækkeligt stort hertil
 • at kvaliteten af speciallægeuddannelsen altid er i fokus, herunder en mindskelse af tidsfrister og tvang i speciallægeuddannelsen.

Inden for denne ramme skal udvalget bistå Yngre Lægers bestyrelse med at belyse uddannelsespolitiske emner og/eller iværksætte politiske aktiviteter.

Udvalget kan opfordre bestyrelsen til at se nærmere på uddannelsesrelaterede temaer.

En central opgave for uddannelsesudvalget er at bistå yngre lægemedlemmerne i de tre videreuddannelsesråd og herunder sikre viden- og erfaringsudveksling mellem yngre læge-repræsentanterne i rådene.

Udvalget skal ligeledes koordinere den regionale uddannelsespolitiske indsats med den nationale indsats, så den størst mulige politiske gennemslagskraft sikres på alle niveauer.

Succeskriterier

Succeskriteriet er, at Yngre Læger er aktive og synlige på den uddannelsespolitiske scene både nationalt og regionalt og dermed, at Yngre Læger sikrer den politiske gennemslagskraft gennem troværdigt politisk sammenhængende arbejde for at opnå Yngre Lægers politiske målsætninger dels med hensyn til kvaliteten af speciallægeuddannelsen og dels med hensyn til dimensioneringen af speciallægeuddannelsen.

Organisering

Udvalget består af en forperson udpeget af bestyrelsen, yderligere et medlem fra bestyrelsen, ca. to medlemmer fra hver region (fortrinsvis YL-repræsentanter i de regionale videreuddannelsesråd), et medlem fra GYL samt en observatør fra henholdsvis Lægeforeningen (forperson fra Udvalget for Uddannelse og Forskning) og FADL.

Mødestruktur og frekvens

Udvalget holder årligt 6 møder – heraf 1 – 2 som heldagsmøder.

Driftsopgaver

 • Belysning af uddannelsespolitiske emner eller iværksættelse af aktiviteter efter bestyrelsens ønske
 • Formulering af uddannelsespolitiske spørgsmål til videre overvejelse i bestyrelsen
 • Sparringspartner for YL-repræsentanter i de regionale videreuddannelsesråd
 • Formulering af emner som bør tages op i de regionale videreuddannelsesråd af YL-repræsentanter
 • Afholdelse af uddannelsespolitiske aktiviteter herunder
  • en årlig uddannelseskonference
  • op til 2 årlige strategiseminarer for de regionale YL-forretningsudvalg og YL-repræsentanterne i Videreuddannelsesrådene
 • Formulering af emner, der kan informeres om på yl.dk, Ugeskriftet for Læger, TR-Nyt el.lign.