Gå til indhold

Lokale Yngre Lægeråd og lokale møder i Region Midtjylland

Udover møder i det regionale Yngre Lægeråd har de tillidsvalgte i Region Midtjylland møder på den enhed, de tilhører – f.eks. i almen praksis eller på et hospital.

Der holdes lokale Yngre Lægerådsmøder på hospitalsenhederne. På møderne drøftes forhold, som er af relevans for alle afdelingerne på enheden, og de tillidsvalgte har mulighed for at sparre med hinanden.

Det er fællestillidsrepræsentanten (FTR), der indkalder til og leder de lokale Yngre Lægerådsmøder. Det er typisk tillidsrepræsentanterne (TR), der bliver indkaldt til møderne.

Møder på afdelingsniveau

Yngre Læger holder også møder på afdelingsniveau. Her er det TR, der indkalder og leder mødet. Alle yngre læger på afdelingen bliver indkaldt og kan drøfte forhold, der er relevante på afdelingen.

Er der ikke en TR på din afdeling, kan I vælge én, hvis det er aftalt med ledelsen, at I er berettiget til en TR. Vær opmærksom på, at nogle TR'er dækker flere afdelinger samt, at enkelte afdelinger kan have aftalt at have mere end én TR.

Hvis du er i tvivl om, hvad der gælder for din afdeling, kan du kontakte din FTR - eller eventuelt det regionale sekretariat.