Gå til indhold

Det regionale Yngre Lægeråd i Region Midtjylland

Oversigt over møder i det regionale Yngre Lægeråd. Alle medlemmer i regionen er velkommen til at deltage.  

Yngre Læger Region Midtjylland har sit eget regionale Yngre Lægeråd – forkortet YLRM – med det regionale forretningsudvalg i spidsen.

YLRM varetager Yngre Lægers interesser på regionalt plan, og har en koordinerende funktion mellem de lokale Yngre Lægeråd på sygehusene og i almen praksis. YLRM repræsenterer regionens yngre læger over for andre personalegrupper, myndigheder og organisationer i regionen.

YLRM er sammensat af blandt andet fællestillidsrepræsentanter (FTR), visse FTR-suppleanter (Hospitalsenheden Midt, Gødstrup og psykiatrien) og forretningsudvalget. Samtlige repræsentanter og suppleanter i Yngre Lægers repræsentantskab, som arbejder (for arbejdsløse, der bor) i regionen er tillige fødte medlemmer af YLRM. Det gælder også GYL-repræsentanter og -suppleanter i Yngre Lægers repræsentantskab.

For den præcise sammensætning af YLRM – se vedtægterne. 

Deltag i møderne

Du er velkommen til at deltage i YLRM-møderne og dermed være med til at præge Yngre Lægers regionale arbejde.

Alle medlemmer af Yngre Læger, der arbejder i regionen, modtager invitation og link til tilmelding til møderne.  

Regionale Yngre Lægerådsmøder

Tid og sted for Yngre Lægerådsmøder i 2023

  • Onsdag 8. februar - hybridmøde
  • Lørdag 18. marts - fysisk møde på Skovridergaarden i Silkeborg
  • Onsdag 3. maj - hybridmøde med forberedelse til Yngre Lægers repræsentantskabsmøde den 11. maj 
  • Fredag 23. juni - fysisk møde inkl. sommermiddag
  • Mandag 28. august - hybridmøde
  • Tirsdag 10. oktober - konstituerende fysisk møde efter repræsentantskabsvalg 
  • Onsdag 15. november - hybridmøde med forberedelse til Yngre Lægers repræsentantskabsmøde 21.-22. nov. 
  • Fredag 15. december - fysisk møde inkl. julemiddag 

Møderne starter kl. 17.00 og foregår i Villa Medici, Fredens Torv 3B, 8000 Aarhus C, medmindre andet er angivet.